Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Žiacky poradný výbor

Kategória: Aktuality Autor/i: ziackyporadnyvybor.sk

Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže iniciujú vznik Žiackeho poradného výboru.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Termín na predloženie žiadostí na prihlásenie sa do Letnej školy 2021 pre stredné odborné školy bol predĺžený do 18. júna 2021. Rozšíril sa aj okruh žiadateľov o školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá.

Audit digitálnych technológií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. 

Detský čin roka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: detskycin.sk

21. ročník projektu Detský čin roka 2021 prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

EDUMA - Festival živých kníh a vnímavosti

Kategória: Aktuality Autor/i: eduma.sk

EDUMA pozýva na online festival pre učiteľov, žiakov a študentov zameraný na podporu spoločenskej zodpovednosti a tolerancie k menšinám, pričom sa môžete stretnúť so zástupcami rôznych menšín. Cieľom festivalu je formovanie kritického myslenia, po...

Pripravujeme - Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu autora Vladimíra Labátha ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. 

Stážový program s Ábelom Ravaszom 2021: práca v rómskych komunitách, etnické dáta, regionálny rozvoj

Kategória: Aktuality Autor/i: growni.sk

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúka mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regi...

ŠPÚ - Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2020/2021.

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 6/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou“, hovorí Malý princ svojej ruži v známom diele Antoine de Saint Exupéryho. A presne to teraz potrebujeme. Čas. Čas nadýchnuť sa, zamyslieť, pozorovať zmeny, vnímať detaily v konte...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk