Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Využívanie literárnych žánrov v materskej škole (2.)

Dátum: Rubrika: Metodika, obsah vzdelávania Zo seriálu: Využívanie literárnych žánrov v materskej škole

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

V prvej časti príspevku uverejneného v Didaktike 1/2024 sme sa venovali literárnym žánrom a ich využívaniu u detí predškolského veku. Prostredníctvom navrhnutých aktivít podporujúcich rozvoj literárnych žánrov v materskej škole sme priblížili a sprostredkovali dieťaťu čitateľské a tvorivé zážitky počas edukácie. V aplikačnej časti sme sa zamerali na žáner: legenda a povesť. V druhej časti sme sa zamerali na literárny žáner: riekanka, detektívny román a rozprávku.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

Názov literárneho žánru: Riekanka

Veková kategória: 5 až 6 rokov
Kognitívny cieľ: Opakovať naučenú riekanku pri zdravotných cvičeniach.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si význam a dôležitosť riekanky.
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa pri spoločnom recitovaní riekanky.
Pomôcky: športové oblečenie a text riekanky.

Postup: Učiteľ pred realizáciou aktivity si dopredu vyvetrá miestnosť a zabezpečí priestor na cvičenie. S deťmi sa prezlečie do športového oblečenia a urobí s nimi krátke rozohratie s rozcvičkou celého tela. Následne sa postaví do kruhu, aby dostatočne videl na všetky deti a reprodukuje riekanku k zdravotným cvičeniam. Spoločne ju s deťmi opakuje, učí ich recitovať a aktívne zapájať pohyby tela. Učiteľ vyhradí priestor na cvičenie a vopred vyvetrá miestnosť. Po prezlečení do športového oblečenia povedie deti k rýchlej rozcvičke celého tela. Potom predvedie rýmovačku spojenú so zdravotnou aktivitou, pričom stojí v kruhu tak, aby dobre videl na všetky deti. Spolu s deťmi ju opakuje podľa pokynov, ktoré im dáva, pričom aktívne využíva ich telo.

REALIZÁCIA: Literárny žáner riekanka má v materskej škole kľúčovú úlohu. Dieťa sa ňou učí krátky text v rytmickom vzore a môže sa využívať aj ako prestávka alebo pohybová aktivita. Pred aktivitou sme sa deti opýtali, aké riekanky poznajú. Hoci si deti dokázali spomenúť na znenie riekanky, nedokázali ju presne identifikovať. Spolu s deťmi sme zhrnuli, že riekanka obsahuje krátky text, ktorý sa recituje a je občas sprevádzaný pohybom ruky alebo tela.

Po rozhovore s deťmi sme sa rozhodli pre jednoduchšiu aktivitu. Úlohou dieťaťa bolo zopakovať krátku detskú riekanku po reprodukovaní učiteľa. Dieťa počas cvičenia napodobňovalo aj základné pohyby rúk a tela. Naučili sa a objavili definíciu riekanky, ako aj niektoré jej charakteristiky. Dieťa si zlepšilo jazykové, pamäťové a pohybové schopnosti. Prostredníctvom opakovania riekanky sa zlepšila komunikácia, tvorivosť a pracovné schopnosti dieťaťa.

Názov literárneho žánru: Detektívny román

Veková kategória: 5 až 6 rokov
Kognitívny cieľ: Priradiť správnu dvojicu obrázkov v pracovnom liste.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si rozdiel medzi hádankou a románom.
Psychomotorický cieľ: Osvojiť si nový pojem román prostredníctvom ukáž

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk