Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - Október 2023

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skup...

Zásady aktívneho počúvania

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová , Ing. Bronislava Švehláková

Kompetenčný profil vedúceho pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy aj jeho zástupcu v 4. oblasti s názvom Profesijný rozvoj predpokladá v kompetencii 4.1 Viesť ľudí (Pokyn ministra č. 39/2017, príloha č. 32 až 36) aj preukázanie kompetencie ef...

Prvá skúsenosť dieťaťa so školským prostredím

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Byť v úlohe žiaka je pre neho nová skúsenosť. Významnú úlohu pri chápaní a stotožnení sa s novou životnou rolou žiaka zohráva vplyv prostredia aj štýl výchovy v rodine. Adaptácia na nové prostredie môže byť sťažená, ak rodičia nesprávnym spôsobom ...

Únik a rezignácia v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí prinášajú množstvo nečakaných situácií a zvratov. Zdanlivo jednoduché riešenia sa vplyvom obranných mechanizmov menia na prekážky a stávajú sa vážnou bariérou na ceste zmierovania. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk