Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2018

Nadácia Volkswagen - Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu d...

Nemčina do materských škôl - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Grantový program - Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia. Uzávierka prijíma...

Technika hrou od základných škôl - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom s...

Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Výzvy

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a po...

Nadačný fond Slovenských elektrární - Ekoobec 2018 - Ekoškola na dosah!

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu v rámci programu Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! Cieľom programu je prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a mi...

Grantový program Férovej Nadácie - O2 Slovakia

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú inovatívne vzdelávanie, zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť cez rozšírené vzdelávanie a tým aj ...

EEA nadácia podporí charitatívne a rozvojové projekty

Kategória: Výzvy

EEA nadácia v roku 2018 podporí projekty, ktoré sa týkajú charitatívnej oblasti a rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, a pod. Termín uzávierky je do 31. ...

Nadácia Volkswagen Slovakia - Náučné chodníky

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program Náučné chodníky. V jeho druhom ročníku môžu žiadatelia získať na projekt zameraný na revitalizáciu či vybudovanie nových náučných chodníkov alebo integráciu ekológie do vyučovacieho procesu sum...

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelaním k integrácii

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program - Vzdelávaním k integrácii, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych zdru...

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Výzvy

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018. Záujemcovia o toto vzdelávanie sa môžu hlásiť do 17. mája 2018 (minedu.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev