Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2015

Využívanie mediačných zručností v komunikácii so žiakmi so ŠVVP

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Chápanie škôl ako učiacich sa komunít, kde snaha zlepšovať sa a preberať za svoje vzdelávanie zodpovednosť, je základom stabilizácie a napredovania. Ak vychádzame z predpokladu, že školská trieda patrí medzi základný sociálny priestor žiaka, tak j...

Možnosti mediácie pre prácu so žiakmi so ŠVVP

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Chápanie škôl ako učiacich sa komunít, kde snaha zlepšovať sa a preberať za svoje vzdelávanie zodpovednosť, je základom stabilizácie a napredovania. Ak vychádzame z predpokladu, že školská trieda patrí medzi základný sociálny priestor žiaka, tak j...

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kritického rozhovoru, zameriame sa n...

Predmety sporu v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

V príspevku poukazujeme na možné predmety sporu v školskom prostredí a upozorňujeme na faktory, s ktorými  treba v zmierovacom konaní počítať. V reflexii najčastejších tém otvárame priestor pre diskusiu o možných riešeniach na úrovni riadenia mana...

Kvalita života žiaka v škole

Kategória: Mediácia Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zrejme neuvedieme nič nové, ak pripomenieme, že v súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie, a teda aj na vedomosti žiakov, sa v literatúre najčastejšie analyzujú a riešia otázky obsahu vzdelávania, uplatňovanie nových metód, foriem a kon...

Rodič v úlohe partnera školy

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Zmena životného štýlu ovplyvnila štruktúru rodinných zväzkov. „Odložené rodičovstvá“ sa stali bežným javom. Zvyšuje sa vek žien pri pôrode i počet narodených detí mimo manželstva. Dôležitú úlohu zohrávajú regionálne rozdiely, vplyv kultúrnych čini...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk