Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2023

Karpatská nadácia a UNICEF - Grantový program Spolu pre deti (28. 2.)

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a UNICEF otvárajú grantový program Spolu pre deti s cieľom podporiť rozvoj partnerstiev na miestnej úrovni a rozšíriť poskytovanie kvalitných služieb vzdelávania a starostlivosti so zameraním na zraniteľné deti v ranom detstve. U...

Fond dm drogerie poskytne školám príspevok na fotovoltaické panely (12. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis otvára prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne školy a školské zariadenia. Uzávierka: 12. 3. 2023 (nadaciapontis.sk).

3. ročník súťaže - Výzva pre nápady a ocenenia „IMAGINE” (28. 2.)

Kategória: Výzvy

S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti študentov stredných škôl z krajín Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) a oblasti Jadranského Iónskeho mora (AII) o Agende OSN 2030 a jej 17 cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom vzdelávacieho p...

Karpatská nadácia - Magna pre región (7. 2.)

Kategória: Výzvy

Program podporí projekty v košickom kraji, ktoré inovatívnym spôsobom riešia miestne potreby a inšpirujú ďalšie organizácie a komunity v regióne. Uzávierka prihlasovania žiadostí je 7. februára 2023 (karpatskanadacia.sk).

Zelené oázy 2023 (16. 1.)

Kategória: Výzvy

Aktuálny 17. ročník grantového program Zelené oázy podporuje aktivity prospešné pre životné prostredie, podporuje chuť ľudí spolupodieľať sa dobrovoľníckou prácou a snahu udržiavať výsledky svojej práce aj v ďalších rokoch. Hlavnou témou aktuálneh...

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy 2023 (16. 1. 2023)

Kategória: Výzvy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí 17. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev