Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2013

9/2013

Ochrana osobných údajov v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Príspevok je venovaný problematike ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na významné zmeny vyplývajúce zo schváleného znenia novej právnej úpravy zákona o o...

Niektoré kompetencie obce ako zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľa školy

Mgr. Ján Miklóssy

Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi, sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, n...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk