Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2018

BSK - malé komunitné projekty

Kategória: Výzvy

Bratislavský samosprávny kraj umožnil svojim obyvateľom participovať na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov prostredníctvom poskytovania dotácií z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU môž...

Rozprúdime regióny - Nádácia ZSE

Kategória: Výzvy

Nádácia ZSE spúšťa aj tento rok v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, kde opäť prerozdelí 100 000 eur medzi najlepšie regionálne projekty. Uzávierka: 3. 7. 2018 (nadaciazse.sk).

Škola inkluzionistov - Nadácia pre deti Slovenska

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov. Ide o nový program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných š...

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja: 9.7.2018...

Dejiny sebavedomia - súťaž pre trinásť až pätnásťročných žiakov

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA. Súťaž je určená žiakom základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Výtvarné práce je potrebn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev