Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2014

1/2014

Prevencia vzniku drogových závislostí na základných a stredných školách (2.)

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

V príspevku analyzujeme možnosti primárnej prevencie vzniku drogových závislostí v podmienkach základných a stredných škôl a približujeme ich konkrétne formy. Zároveň prezentujeme vybrané výsledky ...

Spolupráca základnej školy a rodiny - efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo

PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupom dieťaťa do školy sa začína nové obdobie jeho socializácie. Pre žiaka predstavuje toto obdobie predovšetkým razantný nástup jeho druhej socializácie, pretože je iniciované do nových sektorov...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk