Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2016

ZLEPŠIME SPPOLOČNE SLOVENSKO

Kategória: Výzvy

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú 5. ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Termín uzávierky do 13. júla 2016 (sppolocne.sk).

UNICEF predstavuje školy zapojené do programu - Škola priateľská k deťom

Kategória: Výzvy Autor: UNICEF Slovensko

Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci

Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci bola založená v roku 1928, má 661 žiakov a 46 pedagógov. Škola pracuje v programe Škola priateľská k deťom 1 rok. Na naše otázky odpovedala Ing. Agnesa Setničková, koordinátorka programu Škola priateľská k deťom. 

Súťaž Tváre s úsmevom milosrdenstva pre stredoškolákov

Kategória: Výzvy

Literárna sekcia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k Svätému roku milosrdenstva literárnu súťaž pre stredoškolákov s názvomTváre s úsmevom milosrdenstva. Eseje, úvahy, reportáže či rozhovory v rozsahu do 2016 slov študenti zašlú do 31. decembra 2016 na mailovú adresu predsedu organizačného výboru súťaže PhDr. Pavla Vitka - vitko.pavol@gmail.com spolu s menom, priezviskom a vekom autora, adresou bydliska, názovom školy a osobným telefonickým kontaktom (minedu.sk).

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016

Kategória: Výzvy

Centrum Euroguidance, SAAIC, v roku 2016 vyhlasuje už 8. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016. Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR. Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 30. júna 2016 (web.saaic.sk).

UNICEF zorganizoval už po dvanásty raz Týždeň modrého gombíka.

Kategória: Výzvy Autor: UNICEF Slovensko

Slovenský výbor pre UNICEF zorganizoval už po dvanásty raz celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Hoci poveternostné podmienky zbierke úplne nepriali a „objednané“ dobré počasie bolo dodané až v druhej polovici týždňa, zbierka bola veľmi úspešná.

Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny

Kategória: Výzvy

Zámerom programu je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Nadácia ZSE podporí nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 EUR. Uzávierka predkladania projektov je 14. 7. 2016 (nadaciazse.sk).

5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Kategória: Výzvy

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie. Žiadosti môžete vypĺňať a odoslať do 7. júla 2016 (nadacia-granvia.sk)

Restart Mládež - Športuj (ne)tradične

Kategória: Výzvy

OZ Športovo herný a outdoorový klub a Rada mládeže Trenčianskeho kraja pozývajú na podujatie RESTART Mládež. Akcia sa uskutoční 18. 6. 2016 v športovom areáli ZŠ Gorazdova a v Mládežníckom centre ŠHOK v Bánovciach nad Bebravou (rmtnk.sk).

Fotosúťaž: Ako talent zmenil môj život (IUVENTA)

Kategória: Výzvy

Do 15. augusta máte možnosť zapojiť sa do fotografickej súťaže na tému „Ako talent zmenil môj život.“ Súťaž sa realizuje v 4 krajoch: Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom. Zapojiť sa môžu mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov (iuventa.sk).

Ukážte sa v lepšom svetle - druhé kolo grantového programu SE

Kategória: Výzvy

Ukážte sa v lepšom svetle 2016 - Nadačný fond Slovenských elektrární podporí dobrovoľníckou aj finančnou pomocou verejnoprospešné aktivity. Podmienkou zaradenia projektu do grantového kola je, že sa zamestnanci spoločnosti zapoja do aktivít neziskovej organizácie, ktorá o grant bude žiadať a v rámci akcie Naše Mesto 2016. Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 500 eur. Termín zaslania žiadosti do 15. septembra 2016 (nadaciapontis.sk).

Veľký príbeh malej železnice - prezentácia knihy o detskej železnici

Kategória: Výzvy

Detská železnica Košice pozýva na slávnostnú prezentáciu novej knihy o detskej železnici Veľký príbeh malej železnice, ktorá sa uskutoční 6. júna o 15:00 h na nástupnej stanici v Čermeli. Na prezentácii budú prítomní autori knihy, Ľubomír Lehotský a Tomáš Haviar a pamätníci, ktorí svojimi spomienkami a fotografiami prispeli k autentickosti knihy. Ide o prvú komplexnú historickú monografiu s takmer 600 dobovými fotografiami a dokumentami, ktorá mapuje jedinú zachovanú detskú železnicu na Slovensku (detskazeleznica.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk