Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - August 2020

Podpora mimovládnych organizácií v súvislosti so zmiernením dopadov koronakrízy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Termín na podanie žiadosti: 2. september 2020 (grantexpert....

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo SZP

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žia...

Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo v súlade s Príkazom ministra č. 18/2020 k čerpaniu finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v s...

Európska komisia - Mediálna gramotnosť pre všetkých

Kategória: Výzvy

Európska komisia vyhlásila výzvu Mediálna gramotnosť pre všetkých, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe prostredníctvom inovácií a spolupráce mediálnych komunít v EÚ. Termín predloženia žiadosti je do 30. 9. 2020 (social...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev