Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2021/2022 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach A

Publikované: Aktualizované:

Osobná asistentka žiačky A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Oznámenie o výkone kontroly - jazykové kurzy A

Publikované: Aktualizované:

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy A

Publikované: Aktualizované:

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov A

Publikované: Aktualizované:

Podmienenie IUP priemerom známok A

Publikované: Aktualizované:

Prestup žiaka z osemročného gymnázia do bilingválneho gymnázia A

Publikované: Aktualizované:

Dotácie na rekonštrukciu priestorov A

Publikované: Aktualizované:

Zdravotný stav žiačky a riešenie vzdelávania A

Publikované: Aktualizované:

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

65/2015 Z.z. o stredných školách

Schválený 24. 3. 2015 Účinný 1. 4. 2015 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

113/2015 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončo...

Schválený 22. 5. 2015 Účinný 1. 9. 2015 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

142/2018 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončo...

Schválený 23. 4. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

388/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 12. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

209/2011 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončo...

Schválený 24. 6. 2011 Účinný 1. 9. 2011 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.