Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2021/2022 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

Vychovávateľ ŠKD a príplatok za triednictvo A

Publikované: Aktualizované:

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie A

Publikované: Aktualizované:

Kompetencie rady školy – výsledky kontroly UHK. A

Publikované: Aktualizované:

12 % príplatok za profesijný rozvoj A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií A

Publikované: Aktualizované:

Zaradenie personalistu do pracovnej triedy A

Publikované: Aktualizované:

Asistent učiteľa a profesijný rozvoj nevyplývajúci z potrieb školy A

Publikované: Aktualizované:

Sociálny pedagóg ako začínajúci odborný zamestnanec a jeho prax A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky A

Publikované: Aktualizované:

Kategórie - Riadenie školy

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Schválený 15. 11. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.