Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2021/2022 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti A

Publikované: Aktualizované:

KVALIFIKÁCIA – Sociálny pedagóg v základnej škole A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Rozhodnutie - prijatie dieťaťa na adaptačný pobyt do cirkevnej MŠ A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Nariadenie komisionálneho preskúšania žiaka A

Publikované: Aktualizované:

Príjem vzdelávacích poukazov A

Publikované: Aktualizované:

Archivovanie výchovných opatrení A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávanie budúceho prváka v zahraničí A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti A

Publikované: Aktualizované:

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku A

Publikované: Aktualizované:

Kategórie - Riadenie školy

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Schválený 9. 12. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 8. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.