Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2023/2024 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Kategórie - Riadenie školy

Riadenie školy

VZOR - Inventúrny súpis A

Publikované: Aktualizované:

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky A

Publikované: Aktualizované:

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení A

Publikované: Aktualizované:

Možnosti odpredaja hmotného majetku A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pedagogickej praxe A

Publikované: Aktualizované:

Pozastavenie osobných príplatkov A

Publikované: Aktualizované:

Výkon práce nadčas A

Publikované: Aktualizované:

Čerpanie náhradného voľna A

Publikované: Aktualizované:

Platová trieda – nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky A

Publikované: Aktualizované:

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

83/1990 Zb. o združovaní občanov

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 14. 6. 2024  

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 8. 6. 2024  

355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 6. 2024