Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2022/2023 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Upresnenie individuálneho učebného plánu A

Publikované: Aktualizované:

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor A

Publikované: Aktualizované:

Vychovávateľ ŠKD a príplatok za triednictvo A

Publikované: Aktualizované:

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov A

Publikované: Aktualizované:

KVALIFIKÁCIA - MOV - grafik digitálnych médií A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Inventúrny súpis A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania A

Publikované: Aktualizované:

Kategórie - Riadenie školy

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Schválený 5. 9. 2018 Účinný 13. 9. 2018 Novelizovaný: 2. 10. 2022 Zrušený: 1. 10. 2022  

245/2019 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č...

Schválený 22. 7. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 2. 10. 2022 Zrušený: 1. 10. 2022  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2022  

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 31. 7. 2012 Účinný 1. 9. 2012 Novelizovaný: 1. 10. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.