Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2017

10/2017

Voľba budúceho povolania nie je len agendou výchovného poradcu

Mgr. Peter Lengyel, PhD. Zo seriálu: Editorial

Začiatok školského roka praje téme rozhovorov so žiakmi o budúcom povolaní. Diskusie by mali byť v záujme každého učiteľa ‒ z hľadiska motivácie detí, poznania ich smerovania, vnímania ich talentu....

Novely školských zákonov - zmeny a ich aplikácia v praxi

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Editorial

Pred letnými prázdninami boli schválené novely dvoch dôležitých školských zákonov – zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákono...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk