Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2014

Vydanie 8 - 9/2014

Obsah vydania

Rubrika

Vzdelávanie

Rubrika

Právo

Rubrika

Hodnotenie

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Štatistika

Rubrika

Organizácia

Rubrika

Rozhovor

Rubrika

Súčasné trendy

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk