Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 8 - 9/2014

8 - 9/2014

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Príspevok je venovaný problematike uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 311...

Efektívna prevencia sociálno-patologických javov v škole a jej problémy

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Škola ako profesionálna inštitúcia zabezpečuje realizovanie prevencie, predovšetkým primárnej a keďže je problémové správanie rozšírené, tak aj sekundárnej. V nej ide o komplexnú starostlivosť o ži...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk