Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2017

Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa

Kategória: Výzvy

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom m...

Grantový program Férovej Nadácie

Kategória: Výzvy

Férová nadácia vyhlasuje grantový program, ktorých zámerom je rast zamestnanosti mladých ľudí, zvýšenie ich konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti na trhu práce. Termín uzávierky je 10. júl 2017 (spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia).

Európska značka pre jazyky 2017 - výzva

Kategória: Výzvy

Aj v tomto roku sa môžu učitelia cudzích jazykov zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky.  Termín elektronického predkladania prihlášok (prostredníctvom emailu) je stanovený na piatok 30. júna 2017 do 24.00 h. (erasmusplus.sk).

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.“

Kategória: Výzvy

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pozýva na druhú časť školenia z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže –Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.  Podujatie sa uskutoční v termíne 23. – 25. júna 2017 v Centre účelových zar...

Na Slovensku štartuje inovatívny projekt NIMBUS, ktorý na základe princípov hier má pomôcť školám s učením.

Kategória: Výzvy

Občianske združenie Edufactory a Nezisková organizácia Edulab štartujú na Slovensku jedinečný projekt – putovný autobus,  ktorý v októbri  navštívi tri slovenské mestá – Košice, Žilinu a Bratislavu a umožní učiteľom a žiakom základných škôl vyskúš...

Letná akadémia Hejbej 2017 - prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia

Kategória: Výzvy

Letná akadémia Hejbej 2017 je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska. Podujatie sa uskutoční v termíne 19. – 26. augusta 2017 (Hejbej  2017).

Gesto pre mesto - hlasovanie

Kategória: Výzvy

Hlasujte do 30. júna 2017 za projekt na zlepšenie svojho okoliav oblasti podpory vzdelávania,na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 € (gestopremesto.sk).

Školy, ktoré menia svet - Inštitút pre aktívne občianstvo

Kategória: Výzvy

Program Školy, ktoré menia svet vytvára priestor pre výchovu a vzdelávanie mládeže k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti, a to prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód do výučby a do ponuky extrakurikulárnych škols...

Grantový program Rozprúdime regióny

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017 (nadaciazse.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev