Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2021

Nadácia Orange - Digitálny svet pre každého (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou a uľahčiť im život v digitálnej dobe. Uzávierka: 15. 6. 2021 (grantexpert.sk).

TDPS - Záleží nám na tvojom rozvoji (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu je motivovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast. Uzávierka: 30. 6. 2021 (grantexpert.sk).

Letná škola 2021 – Základné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl ...

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zm...

Vyhlásenie výzvy - rozvojový projekt - "Predškoláci"

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Predškoláci“. Prihlasovanie je možné do 31.5.2021.

Súťaž "Ako eurofondy pomohli môjmu mestu?“

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti Dňa Európy vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky už po deviaty raz tradičnú súťaž s názvom Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2021. Súťaž sa začína 9. mája 2021 a jej uzávierka je 17. novembra 2021.

ŠPÚ - Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorýc...

Nadácia Tatrabanky - Grantový program Umenie LITERATÚRA

Kategória: Výzvy

Grantový program na podporu umeleckej tvorby mladých literárnych umelcov. Nadácia Tatrabanka podporí mladých literárnych umelcov tak, aby mohli  spolupracovať s autormi, s vydavateľskými, časopiseckými, rozhlasovými a televíznymi redaktormi, ako a...

Nadácia Tatrabanky - Grantový program Umenie DIZAJN

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky podporí sumou 2 000 EUR mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka.Cieľom programu je podpora vizionárskych či kreatívnych projektov a projektov v oblasti exp...

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Kategória: Výzvy

Základné umelecké školy vo všetkých krajoch Slovenska môžu naďalej požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest do 30. júna 2021 za oprávnené obdobie pomoci od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 (pomahameludom.sk). 

Nadácia VÚB - Poklady Slovenska

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska. Prostredníctvom nej chce nielen poukázať na alarmujúci stav niektorých vzácnych pamiatok, ale pomôcť znova priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva a hlavne poskytnúť konkré...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev