Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2016

4/2016

Profesiadays – veľtrh práce a „stratení“ študenti

Mgr. Peter Lengyel, PhD. Zo seriálu: Editorial

Polovica februára už tradične patrila najväčšiemu veľtrhu práce Profesiadays, konajúcemu sa v Bratislave. Hoci bol určený hlavne uchádzačom o zamestnanie a absolventom, zúčastnili sa ho aj žiaci zá...

Psychológ ako odborný zamestnanec školy

Mgr. Marianna Kollárová Zo seriálu: Školský psychológ

V príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu pozície školského psychológa ako odborného zamestnanca školy. Pozreli sme sa na východiská pre jeho činnosť. Opísali sme dôležitosť poznania a poro...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk