Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 60


Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie, ktorej najzradnejšie ...

Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení

Všetky podstatné chyby hodnotenia sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie vyplývajú z osobnostných vlastností a statusu hodnotiaceho, zo zámerov, systému registrovania a spracovania informácií, z vari...

Vyrovnávanie sa so smrťou a stratou blízkeho človeka

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie žiakov a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prejav...

Duševné zdravie detí - ADHD a automutilačný syndróm

Jedným z rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je aj modul „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení“. Aj ...

Sociopatia a histriónske črty osobnosti

Psychické problémy a poruchy nie sú u detí vôbec zriedkavé. Ich duševné zdravie je omnoho zraniteľnejšie ako u dospelých. Rodičia zvláštne spôsoby správania u detí prehliadajú, učitelia pri organizovaných formách interakcie ich nemusia postrehnúť ...

Obsedantno-kompulzívny syndróm a fóbie

Duševné ochorenia spôsobujú deťom výrazné problémy, aj keď sú často ťažko rozpoznateľné. Do významnej miery spôsobujú komplikácie v interakciách so spolužiakmi, učiteľmi, s učením, správaním a sústredenosťou, ako aj s kontrolou emócií. Úroveň duše...

Poruchy príjmu potravy

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy duševného...

Poruchy príjmu potravy - anorexia a redukčné diéty

Boľavá duša a postupne chradnúce telo, spôsobovanie si fyzickej bolesti, aby prekonala tú psychickú, smútok v očiach, chabé držanie telá, odmietanie kolektívu a celý rad ďalších príznakov sú výkrikmi trpiacej duše. K tomuto javu nemôžeme a nesmiem...

Depresia, syndróm chronického klamára a syndróm Alenky v krajine zázrakov

Je pravdou, že duševné zdravie detí i pedagogických zamestnancov sa v čase pandémie sa prejavuje v rôznych podobách, a len postupne sa budeme z tohto zovretia izolácie vyslobodzovať. Nebude to bezproblémové, keďže rastie nápor na psychológov, ktor...

Negatívne sociálno-psychologické javy s vplyvom na výchovu a vzdelávanie žiakov

V súčasnosti naše školstvo zažíva obrovskú zmenu a dôraz sa kladie hlavne na obsahovú stránku vyučovacieho procesu, ktorá sa komplikuje situáciou so zvládaním endemického problému. Je to už pomerne dlhá doba, kedy žiaci absentujú v školských lavic...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály