Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 47


Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli doteraz považované za najvhodnejšie. Aktuálna epidemi...

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena a výskyt vírusu COVID-19 je aj v Európe a e...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Aspekty komunikácie a rodové rozdiely v školskom prostredí

Enormný nárast problémov a konfliktov v školskej praxi má z psychologického hľadiska príčinu aj v nerešpektovaní poznatkov, ktoré vyplývajú z rozdielnosti medzi mužskou a ženskou psychikou. Prostredníctvom článku poskytneme čitateľovi pohľad na pr...

Temperament v školskom prostredí

Človek sa rodí s vedomou aj podvedomou túžbou byť pozitívne prijímaný v sociálnom prostredí. Temperament, dynamika osobnosti je výrazom energie prejavujúcej sa v reakciách, ktoré nemusia vždy harmonizovať s intenzitou podnetu, vyjadrením či hodnot...

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ...

Spoločenské podujatia a eventy v školách (2.)

V druhej časti príspevku sa venujeme spoločenskej etikete pri spoločenských podujatiach a eventoch v školách a v školských zariadeniach. Opíšeme nároky na kvalitu a estetickosť úpravy prostredia a kultúry stolovania. Pripomenieme dôležité zásady e...

Spoločenské podujatia a eventy (1.)

V príspevku sa venujeme spoločenským podujatiam a eventom v školách, pričom upriamujeme pozornosť na silu prezentácie a vplyv pozitívnych emócií na klímu v škole. Opíšeme eventy realizované pre pedagogický tím v externom prostredí a poskytneme pre...

Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

Pravdepodobne každý človek, ktorý aktívne pôsobí v sociálnom prostredí, sa snaží byť úspešný. Takmer všetci sa rodíme s túžbou byť prijímaní a akceptovaní v pozitívnych rovinách. Snažíme sa dosahovať úspechy v osobných aj pracovných sférach. Aktuá...

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (2.)

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlak...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály