Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 63


Dynamika skupiny a transakčná analýza ako potenciál pomoci skupine

Po prázdninovom návrate žiakov do škôl nastáva v mnohých triedach dvojitá adjustácia v rovine integrácie do sociálnej skupiny. Predstavuje ju nielen interakcia so slovenskými rovesníkmi, ale aj zvedavosť, potešenie, nadšenie, neistota, obavy z det...

Narušenie kohézie sociálnych skupín ako jeden z negatívnych dôsledkov COVID-19

Po návrate detí do interiérov školského prostredia pedagógovia zaznamenávajú zmenu v dynamike fungovania žiakov v triedach. Do integrácie postcovidového syndrómu školstva vstupuje ďalší neočakávaný aspekt, a to nové deti z radov odídencov z Ukraji...

Látkové a nelátkové závislosti

V súčasnej dobe pediatri, učitelia, vychovávatelia, tréneri, s trpkosťou konštatujú, že dnešné deti sú fyzicky menej zdatné, s ochabnutým svalstvom, krehkou chrbticou, bledé, s kožnými a tráviacimi problémami, nesústredené, pretože každodenne význ...

Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie, ktorej najzradnejšie ...

Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení

Všetky podstatné chyby hodnotenia sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie vyplývajú z osobnostných vlastností a statusu hodnotiaceho, zo zámerov, systému registrovania a spracovania informácií, z vari...

Vyrovnávanie sa so smrťou a stratou blízkeho človeka

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie žiakov a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prejav...

Duševné zdravie detí - ADHD a automutilačný syndróm

Jedným z rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je aj modul „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení“. Aj ...

Sociopatia a histriónske črty osobnosti

Psychické problémy a poruchy nie sú u detí vôbec zriedkavé. Ich duševné zdravie je omnoho zraniteľnejšie ako u dospelých. Rodičia zvláštne spôsoby správania u detí prehliadajú, učitelia pri organizovaných formách interakcie ich nemusia postrehnúť ...

Obsedantno-kompulzívny syndróm a fóbie

Duševné ochorenia spôsobujú deťom výrazné problémy, aj keď sú často ťažko rozpoznateľné. Do významnej miery spôsobujú komplikácie v interakciách so spolužiakmi, učiteľmi, s učením, správaním a sústredenosťou, ako aj s kontrolou emócií. Úroveň duše...

Poruchy príjmu potravy

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy duševného...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály