Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Špecialnopedagogické poradenstvo

Chyba jako důležitý diagnostický nástroj

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Zcela specifické místo v oblasti školního hodnocení má pedagogická diagnostická práce s chybou. Při zdůrazňování nutnosti prá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály