Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Špecialnopedagogické poradenstvo

Špeciálnopedagogické poradenstvo (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Cieľom centier špeciálnopedagogického poradenstva je poskytovanie komplexných odborných služieb podľa § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. tak, aby boli poskytnuté v správnom čase, na vysokej úrovni, interdisciplinárne a čo najbližšie k ich odberateľom – deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom a učiteľom. V príspevku sa venujeme predpokladom efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva.

Príspevky v diskusii: 0

Chyba jako důležitý diagnostický nástroj

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Rubrika: Hodnotenie Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Zcela specifické místo v oblasti školního hodnocení má pedagogická diagnostická práce s chybou. Při zdůrazňování nutnosti práce s chybou nemáme v kontextu tohoto textu na mysli důraz na zachycení konkrétní opakující se chyby v konkrétní žákovské skupině, která by pro učitele měla být cennou informací o tom, že v procesu výuky někde vznikla didaktická chyba a následně by měla být učitelem odstraněna. Podstatná je diagnostika charakteru individuálních chyb dítěte.

Príspevky v diskusii: 0

Špeciálnopedagogické poradenstvo (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Špeciálnopedagogické poradenstvo ako súčasť špeciálnej pedagogiky sa vyvinulo na základe potreby humanisticky orientovanej špeciálnej pedagogiky zabezpečiť odbornú podporu pre klientov so špeciálnymi edukačnými potrebami, ako aj pre ich rodičov a pedagógov a v neposlednom rade aj pre osvetu širokej verejnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk