Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Flexibilné formy vzdelávania

Flexibilné formy vzdelávania (2.)

Súčasná moderná forma vzdelávania je zastúpená tzv. e-learningom, prípadne blended learningom. E-learningové prostredie je v dnešnej dobe prístupné prakticky zo všetkých miest a kdekoľvek s pomocou počítača pripojeného k internetu a užívateľom pon...

Flexibilné formy vzdelávania (1.)

V súčasnej praxi sa v súvislosti s modernými formami vzdelávania stretávame s pojmami e-learning, m-learning, blended learning, dištančné vzdelávanie, distribuované vzdelávanie, flexibilné vzdelávanie, online a offline vzdelávanie a pod. V dobe pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály