Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Flexibilné formy vzdelávania

Flexibilné formy vzdelávania (2.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Súčasná moderná forma vzdelávania je zastúpená tzv. e-learningom, prípadne blended learningom. E-learningové prostredie je v dnešnej dobe prístupné prakticky zo všetkých miest a kdekoľvek s pomocou počítača pripojeného k internetu a užívateľom ponúka veľké množstvo študijných materiálov rôznych foriem vyžadujúcich viac či menej interakcie.

Príspevky v diskusii: 0

Flexibilné formy vzdelávania (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V súčasnej praxi sa v súvislosti s modernými formami vzdelávania stretávame s pojmami e-learning, m-learning, blended learning, dištančné vzdelávanie, distribuované vzdelávanie, flexibilné vzdelávanie, online a offline vzdelávanie a pod. V dobe pred rozvojom elektronizácie a digitalizácie sme boli svedkami vzniku rôznych foriem vzdelávania, ktoré boli založené na komunikácii formou poštovej korešpondencie, resp. formou telefonického spojenia. Obsah vzdelávania bol doručovaný aj poštou vo forme tlačených materiálov, bol vysielaný masmediálnymi prostriedkami (rozhlas a televízia). Charakteristickými črtami tohto typu vzdelávania bolo potlačenie jeho prezenčnej zložky, pretože si nevyžadovalo fyzickú prítomnosť na určitom mieste, ide o tzv. vzdelávanie na diaľku alebo dištančné vzdelávanie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk