Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Evidencia Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o novele zákona o archívoch a registratúrach, o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračovaní článku chceme upozorniť na povinnosti vyplývajúce z novej vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci, o tvorbe spisu a pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení s tvorbou registratúrneho poriadku.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Evidencia Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

V minulosti sme sa venovali povinnostiam školy/školského zariadenia ako pôvodcu registratúry, zabezpečiť správu registratúry a stanoviť zásady vedenia registratúry. Aktuálne upriamime pozornosť na novelu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a na novú vykonávajúcu vyhlášku k tomuto zákonu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Organizácia Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračovaní článku chceme poskytnúť poznatky z aplikačnej praxe, pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení s tvorbou registratúrneho poriadku a upozorniť ich na nedostatky, ktoré kontrolné orgány zisťujú pri kontrole zabezpečenia správy registratúry a pri kontrole dodržiavania registratúrneho poriadku.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Organizácia Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

V článku chceme upozorniť školy a školské zariadenia na ich povinnosť zabezpečiť správu registratúry, upriamiť ich pozornosť na zásady vedenia registratúry a na práva a povinnosti pôvodcu registratúry, ktorými školy a školské zariadenia sú zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk