Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Skupinové aktivity s využitím umelej inteligencie

Dátum: Rubrika: Umelá inteligencia Zo seriálu: Umelá inteligencia

BIOLÓGIA, GEOGRAFIA, DEJEPIS, MATEMATIKA, ANGLICKÝ JAZYK

V príspevku predstavíme metodický opis aktivít z vyučovacích predmetov: biológia, geografia, dejepis, matematika a anglický jazyk. Dôležitou súčasťou týchto aktivít bude spolupráca s umelou inteligenciou. Aktivity sú primárne zamerané na prácu v skupinách a rozvoj spolupráce medzi žiakmi, ďalej na rozvoj kritického myslenia a na vytvorenie podnetných tém pre kvalitnú diskusiu v triede. Aktivity sú konkrétne a vhodné pre daný ročník a predmet, avšak s istou dávkou fantázie je ich potenciál omnoho širší.

Tvorba skupinových aktivít s využitím umelej inteligencie prináša nové možnosti a interaktívne prostredie pre formovanie kritického myslenia a predstavivosti žiakov. Cieľom ponúkaných aktivít je rozvíjať rôzne schopnosti a zručnosti žiakov. Aktivita „Dostihy a tipovanie“ rozvíja schopnosť odhadovať a porovnávať rýchlosť živočíchov, ako aj schopnosť klásť otázky a diskutovať o záveroch. Téma „Spoznaj zvieratá na našich kontinentoch“ rozvíja schopnosť spolupracovať v skupinách, vyhľadávať informácie a spracovávať ich. Aktivita v dejepise rozvíja kritické myslenie a kreativitu žiakov prostredníctvom diskusie a tvorby argumentov a protiargumentov k alternatívnej histórii. Námet na hodinu matematiky „Pripraviť sa, zoradiť sa!“ rozvíja schopnosť žiakov čítať a zapisovať desatinné čísla, určovať rad číslic v zápise desatinného čísla a spolupracovať v tíme. Aktivita „To be continued/Guess who“ rozvíja konverzačné schopnosti v anglickom jazyku, fantáziu a čitateľskú gramotnosť.

Biológia

Názov aktivity: Dostihy a tipovanie

Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka alebo ročníka sekundy na gymnáziu
Cieľ: Hravou formou sa dozvedieť nové informácie o živočíchoch, porovnávať sa v tom, kto má lepší odhad.
Pomôcky: prezentácia – dvojice zvierat, hlasovacie lístky, počítač s projektorom
Čas: 25 – 45 min.

Postup: Na úvod ponúkneme žiakom podnetné otázky, napr. Viete akou rýchlosťou sa pohybuje kôň alebo myš? A čo taký slon? Kto by vyhral preteky v behu? Následne im rozdáme hlasovacie lístky. Vysvetlíme žiakom, že hlavným cieľom je hrať sa na tipujúcich v dostihoch.

Cez projektor projektujeme prezentáciu s rôznymi dvojicami zvierat súbežne s odpoveďami umelej inteligencie Chat GPT. Počas aktivity žiaci sedia na svojich miestach a snažia sa uhádnuť, ktoré z dvojice zvierat sa pohybuje rýchlejšie. Ak uhádnu, pripíšu si na papier jeden bod. Zároveň žiakom vysvetlíme, že porovnávané dvojice zvierat sa pohybujú skoro rovnako rýchlo, a teda pri odhade bude zohrávať dôležitú úlohu aj šťastie. So zadaním vytvárania dvojíc nám pomôže Chat GPT. Do chatovacieho okna stačí zadať pokyn „Vytvor 30 dvojíc zvierat, ktoré bežia približne rovnakou rýchlosťou“. Program vytvorí kompletný zoznam.

Príklad:

Samozrejme, tu je 30 dvojíc zvierat, ktoré bežia približne rovnakou rýchlosťou: (1) Lev a tiger, (2) Gazela a antilopa, (3) Vlk a hyena, (4) Koza a ovca, (5) Jeleň a los, (6) Kengura a antilopa, (7) Jazvečík a líška, (8) Orol a jastrab, (9) Puma a gepard,... 1

Tieto dvojice vložíme do prezentácie spolu s obrázkami zvierat. Počas hodiny postupujeme tak, že si buď prepíname prezentáciu s internetovým prehliadačom s umelou inteligenciou, alebo si prezentáciu zmenšíme na jednu polovicu obrazovky a prehliadač s umelou inteligenciou na druhú polovicu. Po každom snímku sa opätovne pýtame žiakov a Chatu GPT, kto z dvojice zvierat sa pohybuje rýchlejšie? Na aktivite je pozitívne to, že sa nemusíme zastaviť len pri porovnávaní rýchlostí. Žiaci sa môžu k zvieraťu, ktoré ich zaujme, spýtať rôzne otázky. Stačí ich napísať do Chatu GPT a ten nám poskytne odpoveď. Je vhodné si závery programu overovať.

V reflexii diskutujeme so žiakmi o tom, ktorá dvojica bola pre nich najzaujímavejšia a prečo. Zisťujme, čo si z hodiny odnášajú a ako sa cítili v úlohe tipujúcich.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk