Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Učebné štýly

Význam diagnostiky učebních stylů

Problém, zda se umí žáci a studenti učit je aktuální (např. stanovené kompetence k učení v „Rámcovém vzdělávacím programu“ pro základní vzdělávání) a je rovněž předmětem zájmu řady odborníků. Dovednost umět se učit bývá ovlivněna celou řadou vnitř...

Učebné štýly (2.)

Problematika učebných štýlov je relatívne nová a pre väčšinu našej učiteľskej verejnosti nie je veľmi známa. Poznanie problematiky učebných štýlov učiteľmi i žiakmi a jej aplikácia vo vzdelávaní môže pritom podstatne zvýšiť kvalitu vzdelávania. Pr...

Učebné štýly (1.)

Problematika učebných štýlov je relatívne nová a pre väčšinu našej učiteľskej verejnosti nie je veľmi známa. Poznanie problematiky učebných štýlov učiteľmi i žiakmi a jej aplikácia vo vzdelávaní môže pritom podstatne zvýšiť kvalitu vzdelávania. Pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk