Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice, pokyny

Úvodný ročník a prípravný ročník základnej školy N

Autor/i: -

Úvodný ročník bol do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) zavedený zákonom č. 182/2023 Z. z. súčinnosťou od 9. mája 2023.

Správne vyplnenie pedagogickej dokumentácie N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ak žiakom na polroka vydávame iba výpisy vysvedčení, aký dátum vydania vysvedčenia za I. polrok máme dať na prvú stranu triedneho výkazu? A čo v prípade, ak niektorým žiakom z triedy boli na požiadanie rodičov vydané vysvedčenia aj na konci I. pol...

Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode. Smernica nadobúda účinnosť 15. januára 2024.  Zdroj: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpi...

Smernica o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá nadobúda účinnosť od 15. januára 2024.

Smernica č. 20/2023 o sprístupňovaní informácií N

Autor/i: -

Smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2023. Zdroj: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2023/

Sprievodca školským rokom 2023/2024 - konsolidované znenie N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo konsolidované znenie Sprievodcu školským rokom 2023/2024 a Dodatok k Sprievodcovi školským rokom, ktorým sa dopĺňa a upravuje jeho znenie.

Smernica č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní N

Autor/i: -

Smernica nadobúda účinnosť 19 septembra 2023. Zdroj: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2023/

Smernica č. 25/2023 o školských športových súťažiach - v znení smernice č. 40/2023 N

Autor/i: -

Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2023. Zdroj: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2023/

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované: