Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2022

2/2022

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

JUDr. Matej Drotár

V príspevku upozorňujeme na zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Legislatívne zmeny sa týkajú predpokladu bezúhonnosti ako takého, spôsobu preukazo...

Stravovanie zamestnancov v roku 2022

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku s názvom „Stravovanie zamestnancov v roku 2022“ sa budeme venovať stravovaniu zamestnancov školy a školského zariadenia v roku 2022. Odpovieme na najčastejšie otázky týkajúce sa práv a ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 8. 2. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Editoriál

Mať priateľov a byť jedným z nich

„Najlepším spôsobom ako mať priateľov, je byť jedným z nich.” Ralph Waldo Emerson

Náročná doba, ktorú zažívame, si pýta našu odolnosť. Zvládanie prekážok, prijímanie výziev a manažovanie zmien v pracovnom živote by nemalo stáť v ceste utužovaniu vzťahov v súkromnom živote. Mať priateľov, ktorým možno veriť, a ktorým sa možno zdôveriť, je darom aj prevenciou stresových situácií. Zavolajme priateľom a buďme jedným z nich. Pracovné veci pomôžeme zvládať aj my v redakcii. Napríklad príspevkami na aktuálne témy. Také ponúkame aj v 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Matej Drotár sa venuje téme zmien v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Aj keď sa bezúhonnosť stále preukazuje odpisom registra trestov, rozlišuje sa spôsob, akým sa zamestnávateľ dostane k informácii o bezúhonnosti konkrétneho zamestnanca.

Ingrid Konečná Veverková v článku o stravovaní zamestnancov v roku 2022 odpovie na najčastejšie otázky týkajúce sa práv a povinností škôl a školských zariadení ako zamestnávateľov po novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022. 

Pokračovanie ..

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk