Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rada školy, výberové konanie

VZOR - Zápisnica z otvárania obálok N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice z otvárania obálok k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

VZOR - Výsledková listina na základe hodnotenia členov rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor výsledkovej listiny na základe hodnotenia členov rady školy/školského zariadenia.

VZOR - Ustanovenie rady školy - poverenie riaditeľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor poverenia riaditeľa zriaďovateľom ustanovením rady školy z dôvodu zániku členstva členov rady školy. 

VZOR - Výzva na delegovanie zástupcu regionálneho úradu do rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor výzvy na delegovanie zástupcu regionálneho úradu do rady školy do rady školy. 

VZOR - Prezenčné listiny k výberovému konaniu N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor prezenčnej listiny uchádzačov vo výberovom konaní na funkciu riaditela školy/školského zariadenia a vzor prezenčnej listiny členov rady školy. 

VZOR - Zápisnica z výberového konania N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice z výberového konania na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

VZOR - Návrh rady školy na vymenovanie do funkcie N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor návrhu rady školy/školského zariadenia na vymenovanie riaditeľa školy/školského zariadenia do funkcie. 

VZOR - Oznámenie výsledkov výberového konania N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor oznámenia výsledkov výberového konania účastníkovi na 1. mieste a vzor oznámenia výsledkov výberového konania ďalším účastníkom.

VZOR - Podkladový materiál pre výberové konanie N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor - Podkladový materiál pre výberové konanie.

VZOR - Pozvánka na výberové konanie N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Pozvánky na výberové konanie.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované: