Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Maturita, skúšky

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky N

Autor/i: -

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024 na vybraných stredných školách. Na aprílovom termíne sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín externej časti a písomnej formy internej časti maturit...

Harmonogram marcového termínu EČ a PFIČ MS 2024 N

Autor/i: -

Pripomíname harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS N

Autor/i: -

V termíne od 1. októbra 2023 do 31. októbra 2023 sa uskutoční  Zber údajov o žiakoch prihlásených na  externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu  internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024.

TERMÍNY - Záverečné skúšky v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky určuje podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Pozn.: Editovatelný d...

TERMÍNY - Maturitná skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určuje podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zber údajov o žiakoch prihlásených na...

TERMÍNY - Absolventská skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky určuje oodľa § 79 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pozn.: Editovatelný dokument sa nachádza v časti Dokumenty pod textom

Harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky N

Autor/i: -

Testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú zverejnené vždy v príslušný deň po skončení testovania najneskôr do 15:00 hod. Kompletné kľúče správnych odpovedí k testom budú zverejnené najneskôr do 4. 4. 2023. Náhradn...

Maturita 2023 N

Autor/i: -

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

Termíny konania, organizácie a hodnotenia záverečnej skúšky N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

Termíny konania absolventských skúšok a usmernenie k absolventským skúškam N

Autor/i: -

1. januára 2022 vyšiel zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela (okrem iného) upravuje určovanie termínov konania termínov konania absolventskej skúšky.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ