Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Maturita, skúšky

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS N

Autor/i: -

V termíne od 1. októbra 2023 do 31. októbra 2023 sa uskutoční  Zber údajov o žiakoch prihlásených na  externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu  internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024.

TERMÍNY - Záverečné skúšky v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky určuje podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Pozn.: Editovatelný d...

TERMÍNY - Maturitná skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určuje podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zber údajov o žiakoch prihlásených na...

TERMÍNY - Absolventská skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky určuje oodľa § 79 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pozn.: Editovatelný dokument sa nachádza v časti Dokumenty pod textom

Harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky N

Autor/i: -

Testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú zverejnené vždy v príslušný deň po skončení testovania najneskôr do 15:00 hod. Kompletné kľúče správnych odpovedí k testom budú zverejnené najneskôr do 4. 4. 2023. Náhradn...

Maturita 2023 N

Autor/i: -

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

Termíny konania, organizácie a hodnotenia záverečnej skúšky N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

Termíny konania absolventských skúšok a usmernenie k absolventským skúškam N

Autor/i: -

1. januára 2022 vyšiel zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela (okrem iného) upravuje určovanie termínov konania termínov konania absolventskej skúšky.

Maturita - ukončovanie výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2021/2022 N

Autor/i: -

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. 

ZŠ a SŠ - Testovanie 9 2021 N

Autor/i: -

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu škols...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ