Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 597/2003 Z.z. a zmeny

Zákon 597/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 12. 2023  

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon 523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon 415/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 19. 11. 2021 Novelizovaný: 1. 9. 2024  

415/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 507/2021 Z.z.

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

507/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zákon 273/2021 Z.z.

Schválený 22. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

273/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 371/2020 Z.z.

Schválený 25. 11. 2020 Účinný 16. 12. 2020 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

371/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 209/2019 Z.z.

Schválený 27. 6. 2019 Účinný 16. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

209/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 564/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 19. 4. 2023  

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 381/2019 Z.z.

Schválený 17. 10. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

381/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 93/2020 Z.z.

Schválený 22. 4. 2020 Účinný 25. 4. 2020  

93/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 310/2016 Z.z.

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 1. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

310/2016 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 325/2012 Z.z.

Schválený 20. 9. 2012 Účinný 23. 10. 2012 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

325/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 390/2011 Z.z.

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 12. 11. 2011 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 188/2015 Z.z.

Schválený 30. 6. 2015 Účinný 31. 8. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

188/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 345/2012 Z.z.

Schválený 18. 10. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 367/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 30. 12. 2018  

367/2018 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zákon 464/2013 Z.z.

Schválený 4. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

464/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 377/2014 Z.z.

Schválený 9. 12. 2014 Účinný 20. 12. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

377/2014 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

182/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

530/2023 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve