Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Dohoda o úprave rodičovských práv a povinností v mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Rozvod manželov, resp. rozchod partnerov je jednou z najťažších skúseností, ktorú môže človek zažiť. Ovplyvňuje nielen dospelých, ale aj ich deti, ktoré musia čeliť zmene rodinného prostredia, často aj neistote a strachu. Ich pocity sa zrkadlia v ich správaní aj v škole, v rovesníckych vzťahoch, pozorovať ich možno pri školskom výkone, v ich sebavedomí. Preto je dôležité, aby im nielen rodičia, ale aj učitelia, ktorí s nimi trávia veľa času, poskytli dostatok pozornosti, podpory a porozumenia.

Zažiť si pocit bezpečia a dôvery v náhradnom priestore, ktorým škola v napätých rodinných situáciách často je, môže byť pre deti dôležité aj z hľadiska vytvárania ich sebaobrazu a sebahodnotenia.

Pomôcť im prekonať krízu a zvládať zmeny v živote môže najmä učiteľ, ktorý je informovaný.

  •  Ako môže pomôcť rodine mediácia? Čo obsahuje dohoda o starostlivosti? Prečo býva výživné spornou témou ? Čo je to BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)?

Jednou z možností, ako pomôcť rodičom prejsť cez rozvodový, resp. rozchodový proces ľudsky a dôstojne, je návšteva mediátora. Rozvodové mediácie sú v posledných rokoch výraznou pomocou pre rodičov, ako vyriešiť ich konflikt tak, aby všetci zúčastnení trpeli čo najmenej.

Rozvod je spojený aj s konaním o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. „Ak sa manželia, rodičia maloletých detí rozvádzajú, môžu sa dohodnúť na otázkach starostlivosti o deti a ak sa im to nepodarí, rozhodne o úprave výkonu rodičovských práv a povinností súd“ (Švehláková, 2021). Bude riešiť otázku zverenia do osobnej starostlivosti, výživného, zastupovanie dieťaťa a správu jeho majetku. Súd však môže schváliť aj rodičovskú dohodu, v ktorej sa rodičia o všetkých otázkach súvisiacich s ich deťmi dohodnú. V súčasnosti súdy výrazne podporujú dohodu rodičov. Vychádzajú z myšlienky, že rodičia najlepšie vedia, čo je pre ich dieťa dobré.

Problém nastáva, ak sa rodičia dohodnúť nevedia a konflikt pretrváva. Vtedy je optimálnym riešením vyhľadať mediátora. Ten dokáže pomôcť so všetkými spornými otázkami, ktoré rodičia potrebujú vyriešiť.

Mediácia môže byť užitočným nástrojom pre rozvádzajúce sa páry z niekoľkých dôvodov:

KOMUNIKÁCIA – Mediácia poskytuje bezpečné prostredie na diskusiu o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvodu, ako je starostlivosť o deti, financie, majetkové delenie. Mediátor, nezávislá tretia strana, pomáha zainteresovaným stranám kom

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk