Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2017

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2017

Kategória: Výzvy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2017 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Knihy z produkcie roku 2017 môžete prihlásiť do súťaže do 31. 1. 2018 (bibiana.sk).

Výzva grantového programu “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia otvorila štvrtý ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú. Uzávierka grantového programu je 29. januára 2018 (karpatskanadacia.sk).

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019. Ukončenie prijímania prihlášok je do 10. januára 2018 (mpc-edu.sk).

Častice pre Teba/Particles4You

Kategória: Výzvy

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc  Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), je určená učiteľom a žiakom základných a stredných škôl z celého sveta, a to v ich materinskom jazyku. Prihlášku s dielom možno zasielať do 7. januára 2017 (ippog.org/particles4u/sk).

4. kolo výzvy - V základnej škole úspešnejší

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.

Ekonomická olympiáda - pre študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Uzávierka prihlášok je 9. januára 2018 (ekonomickaolympiada.sk).

Grantový program “Axa Talent 2018”

Kategória: Výzvy

 AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis  vyhlásil grantový program “Axa Talent 2018″ s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. január 2018 (nadaciapontis.sk).

Grantový program Getrag pre región

Kategória: Výzvy

V rámci výzvy 2018 programu Getrag pre región bude prerozdelených 15 000 EUR.  Výzva podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Uzávierka je 15. januára 2018 (mladez.sk).

Spoločne pre región 2018 - výzva grantového programu

Kategória: Výzvy

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Uzávierka grantového programu je 15. januára 2018 (karpatskanadacia.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk