Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Štúdijné pobyty

Karpatská nadácia - jazykové štipendium

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí, ktoré je zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020 ...

Holocaust Teacher Training - letný tréningový program o výučbe holokaustu

Kategória: Výzvy

Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste. Termín odovzdania žiadosti je 31. marca 2019 (sk.usembassy.gov/sk/).

FITA 5 – From Idea To Action 5 - školenie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov

Kategória: Výzvy

Školenie From Idea To Action je zamerané na posilnenie postavenia zúčastnených pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Rozvíjať ich kompetencie v rôznych oblastiach, najmä v oblasti sociálneho podnikania. Cieľová skupina - pracovníci s mlád...

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej ...

Talent Guide - mentoringový program

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Koniec prihlasovania je 19.11. 2017 (leaf.sk/talentguide/).

Projekt EURO Študent

Kategória: Výzvy

Druhý ročník Projektu EURO Študent sa uskutoční v dňoch 23. až 26. marec 2017 v Škole v prírode Huty. Študenti majú možnosť naučiť sa niečo nové nielen o legislatíve EÚ a jej inštitúciách, ale hlavne o príležitostiach, ktoré  študentom z Únie ponú...

Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa

Kategória: Výzvy

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom m...

Letná akadémia Hejbej 2017 - prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia

Kategória: Výzvy

Letná akadémia Hejbej 2017 je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska. Podujatie sa uskutoční v termíne 19. – 26. augusta 2017 (Hejbej  2017).

Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2017

Kategória: Výzvy

Učitelia nemeckého jazyka na ZŠ alebo SŠ môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2017. Prihlášky je potrebné poslať do 25. m...

Letná akadémia 2017 - Demokratické prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre vš...

Letná „Discover akadémia“

Kategória: Výzvy

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti. Medzinárodný turnus určený pre študentov ...

Pre Stredoškolákov Leadership Program

Kategória: Výzvy

Pre Stredoškolákov Leadership Program je 9- týždňový program zameraný na rozvoj vodcovských schopností potencionálnych stredoškolákov. Projekt je určený pre 30 študentov stredných škôl. Koná sa od 6. mája do 30. júna 2017. Prihlášky je možné posie...

Letná akadémia: 2017 - Demokratické školské prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

ŠPÚ v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 1...

Projekt EURO Študent - Stredoškolská študentská únia Slovenska

Kategória: Výzvy

Stredoškolská študentská únia Slovenska vyhlasuje druhý ročník Projektu EURO Študent. Prijekt sa uskutoční v termíne 23. – 26. marca 2017 v areáli Školy v prírode Huty.

Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

Kategória: Výzvy

Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka aj v tomto roku učiteľom základných a stredných škôl zaujímavú možnosť prehĺbiť si svoje znalosti týkajúce sa výučby o holokauste. Počas letných prázdnin získa túto možnosť 14 pedagógov zo siedmic...

Akreditačné školenie - Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Kategória: Výzvy

EDS patrí k jedným zo zaujímavých projektov, ktoré môžu mladí ľudia absolvovať v zahraničí. Vytvára príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Uzávierka prihlášok 4....

Ponuka odbornej a výskumnej praxe pre študentov učiteľských odborov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v Bratislave ponúka možnosť  absolvovať odbornú prax  pre študentov pedagogických fakúlt na Slovensku v učiteľských študijných programoch a pedagogiky (statpedu.sk).

SPOJKY 2016 - literárny workshop

Kategória: Výzvy

Občianske združenie RosArt pozýva na literárny workshop Spojky s Mathejom Thomkom, ktorý sa uskutoční dňa 30. - 31. júla 2016 v Bjornsonovom dome v Ružomberku. Uzávierka prihlášk je 26. júl 2016 (oz-rosart.sk).

Posila do tímu Slovenskej debatnej asociácie

Kategória: Výzvy

Slovenská debatná asociácia hľadá posilu do tímu na dohodu (brigádu), ktorá pomôže zvládnuť niekoľko väčších projektov, na ktorých bude SSDA pracovať v sezóne 2016/2017. Motivačný list v angličtine a životopis zasielajte do 22. júla na adresu prac...

Tréning koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

Kategória: Výzvy

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s partnerom projektu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom - Komunálnou poisťovňou, pripravuje v dňoch 27. - 29. 6. 2016 vo Zvolene tréning určený zástupcom samos...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk