Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Výzvy  

Zoradiť podľa:

Vzdelávania, konferencie

Medzinárodná konferencia Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

ŠPÚ organizuje v Bratislave v dňoch 5. apríla – 6. apríla 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia. Konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ a na výmenu príkladov dobrej praxe. Prihlásiť sa možno do 17. februára 2019 (statpedu.sk).

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v Bratislave pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy - Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín. Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. – 7. mája 2019. Prihlásiť sa možno do 17. apríla 2019 (statpedu.sk).

Učiaca sa škola - regionálna konferencia vo Zvolene

Kategória: Výzvy

Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene pozýva na 7. ročník regionálnej konferencie Učiaca sa škola. Témou konferencie je Kritické myslenie.

Cudzie jazyky v premenách času IX

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX. Konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018 (minedu.sk).

Človek v ohrození - seminár pre študentky a študentov

Kategória: Výzvy

Človek v ohrození ponúka vzdelávací seminár pre aktívnych stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí nadobudnuté skúsenosti budú môcť pretaviť do reality pomocou malej finančnej podpory na realizáciu vlastných projektov vo svojom okolí (škola, komunita, obec, región).  Termín seminára je 26. - 28.10. 2018. Prihlásiť sa možno do 16. 10. 2018 (globalnevzdelavanie.sk).

Seminár k výučbe predmetu slovenský posunkový jazyk v ZŠ

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Termín prihlásenia do 10. októbra 2018 (statpedu.sk/sk).

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

ŠPÚ organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Výzvy

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018. Záujemcovia o toto vzdelávanie sa môžu hlásiť do 17. mája 2018 (minedu.sk).

Slovenská debatná asociácia pozýva na školenia o informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku organizuje školenia o informačnej gramotnosti a kritickom myslení vo vyučovaní. Školenie bude prebiehať v dňoch 11. - 13. mája v Poprade. Seminár je určený primárne stredoškolským učiteľom (www.sda.sk).

Workshop: Ako učiť pomocou Microsoft technológií

Kategória: Výzvy

Microsoft pozýva na na bezplatné školenia na tému "Ako učiť pomocou Microsoft technológií". Workshopy organizuje v spolupráci so Školami tretieho tisícročia a Microsoft školami.

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov (ŠPÚ)

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na  medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov (základné školy), ktorá sa bude konať 18. apríla od 9.00 do 16.00 v Štátnom pedagogickom ústave. 

Školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pozýva na školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. až 13. 5. 2018 a ktoré organizuje v rámci projektu podporeného z programu Európskej komisie „Rights, Equality and Citizenship Programme“. Prihlásiť sa je možné do 2. 5. 2018 do polnoci (info).

Podujatie #NOC Technology hosťuje aktuálneho podnikateľa roka Michala Weisa - softvérového mága svetovej armádnej a meteo špičky

Kategória: Výzvy Autor: Patrícia Žitňáková

Jedna z najobľúbenejších IT tech akcií roka sa blíži! Nadšenci nových technológií sa budú môcť zísť na podujatí Night of Chances Technology o niekoľko dní - 14. marca. 

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Prihlasovací formulár treba vyplniť do 30. marca 2018 (statpedu.sk).

Seminár - vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a podpora vzdelávania v informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Mestská knižnica mesta Piešťany pozývajú školských knihovníkov a riaditeľov ZŠ a SŠ na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na podporu vzdelávania v informačnej gramotnosti. Seminár sa uskutoční 15. marca v Piešťanoch. Prihlášky treba potvrdiť do 9. marca 2018 (spgk.sk).

Inovačné impulzy a ich implementácia v edukácii - konferencia s panelovou diskusiou

Kategória: Výzvy

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pozýva na konferenciu s panelovou diskusiou. Konferencia sa uskutoční 5. júna 2018 v Banskej Bystrici. 

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji

Kategória: Výzvy

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji sa uskutoční v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. 

Európska dobrovoľnícka služba

Kategória: Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s novými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im vo veľkej miere pomáhajú presadiť sa v budúcom profesijnom živote.

Umením proti radikalizácii - Nadácia Milana Šimečku

Kategória: Výzvy

Cieľom projektu je poskytnúť tréning vo využívaní umeleckých foriem lokálnym iniciatívam, kultúrnym centrám a ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám z rôznych regiónov, ktoré sa venujú témam extrémizmu a diskriminácie. Jesenná škola sa uskutoční v dňoch 18.- 23.11. v Divadle Potôň v Bátovciach. Prihlásiť sa je možné do 6.11.2017 (nadaciamilanasimecku.sk).

Konferencia pre vedenie škôl - Inklúzia a škola

Kategória: Výzvy

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning pri Žilinskej univerzite v Žiline pozýva na konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl. Konferencia s témou Inklúzia a škola - Rešpektovanie rôznorodosti a individuality sa uskutoční dňa 9. 11. 2017 o 10 hod. (etwinning.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk