Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzdelávania, konferencie

Kurz záhradnej pedagogiky – učíme cez prírodné záhrady

Kategória: Výzvy

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pripravuje a ponúka dva cykly vzdelávacieho kurzu (spolu 4 noci), určeného pedagógom a lektorom, ktorí hľadajú inšpiráciu a tipy, ako spolu so žiakmi a verejnosťou rozvíjať školské či komunitné prírodné zá...

Medzinárodná konferencia Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Kategória: Výzvy

ŠPÚ organizuje v Bratislave v dňoch 5. apríla – 6. apríla 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia. Konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzde...

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v Bratislave pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy - Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín. Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. –...

Učiaca sa škola - regionálna konferencia vo Zvolene

Kategória: Výzvy

Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene pozýva na 7. ročník regionálnej konferencie Učiaca sa škola. Témou konferencie je Kritické myslenie.

Cudzie jazyky v premenách času IX

Kategória: Výzvy

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX. Konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018 (minedu.sk).

Človek v ohrození - seminár pre študentky a študentov

Kategória: Výzvy

Človek v ohrození ponúka vzdelávací seminár pre aktívnych stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí nadobudnuté skúsenosti budú môcť pretaviť do reality pomocou malej finančnej podpory na realizáciu vlastných projektov vo svojom okolí (škola, komun...

Seminár k výučbe predmetu slovenský posunkový jazyk v ZŠ

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Termín prihlásenia do 10. októbra 2018 (statpedu.sk/sk).

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Výzvy

ŠPÚ organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2018. Seminár sa ...

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Výzvy

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018. Záujemcovia o toto vzdelávanie sa môžu hlásiť do 17. mája 2018 (minedu.sk).

Slovenská debatná asociácia pozýva na školenia o informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku organizuje školenia o informačnej gramotnosti a kritickom myslení vo vyučovaní. Školenie bude prebiehať v dňoch 11. - 13. mája v Poprade. Seminár je určený primárne stredoškols...

Workshop: Ako učiť pomocou Microsoft technológií

Kategória: Výzvy

Microsoft pozýva na na bezplatné školenia na tému "Ako učiť pomocou Microsoft technológií". Workshopy organizuje v spolupráci so Školami tretieho tisícročia a Microsoft školami.

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov (ŠPÚ)

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na  medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov (základné školy), ktorá sa bude konať 18. apríla od 9.00 do 16.00 v Štátnom pedagogickom ústave. 

Školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pozýva na školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. až 13. 5. 2018 a ktoré organizuje v rámci projektu podporeného z programu Európskej komisie „Rights, Equality an...

Podujatie #NOC Technology hosťuje aktuálneho podnikateľa roka Michala Weisa - softvérového mága svetovej armádnej a meteo špičky

Kategória: Výzvy

Jedna z najobľúbenejších IT tech akcií roka sa blíži! Nadšenci nových technológií sa budú môcť zísť na podujatí Night of Chances Technology o niekoľko dní - 14. marca. 

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Prihlasovací formulár treba vyplniť do 30. marca 2018 (statpedu.sk).

Seminár - vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a podpora vzdelávania v informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Mestská knižnica mesta Piešťany pozývajú školských knihovníkov a riaditeľov ZŠ a SŠ na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na podporu vzdelávania...

Inovačné impulzy a ich implementácia v edukácii - konferencia s panelovou diskusiou

Kategória: Výzvy

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pozýva na konferenciu s panelovou diskusiou. Konferencia sa uskutoční 5. júna 2018 v Banskej Bystrici. 

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji

Kategória: Výzvy

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji sa uskutoční v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. 

Umením proti radikalizácii - Nadácia Milana Šimečku

Kategória: Výzvy

Cieľom projektu je poskytnúť tréning vo využívaní umeleckých foriem lokálnym iniciatívam, kultúrnym centrám a ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám z rôznych regiónov, ktoré sa venujú témam extrémizmu a diskriminácie. Jesenná škola sa uskutoční v...

Konferencia pre vedenie škôl - Inklúzia a škola

Kategória: Výzvy

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning pri Žilinskej univerzite v Žiline pozýva na konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl. Konferencia s témou Inklúzia a škola - Rešpektovani...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev