Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Dovolenka 9 týždňov N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Otázka: Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Neprospievanie a prihláška na SŠ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V deviatom ročníku máme dvoch žiakov, ktorí budú hodnotení  na polroka z troch predmetov známkou nedostatočný. Môžu podávať prihlášku a byť prijatí na strednú školu? Alebo musia zopakovať ročník?

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odm...

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok. triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie ?

Zastupovanie počas PN a odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Naša pani učiteľka nastúpila na PN. Prijali sme na jej zastupovania inú pani učiteľku. PN sa predĺžila a zastupujúca pani učiteľka by mala nastúpiť vo februári na dôchodok (ostáva u nás na zastupovanie počas PN). Sme povinní jej platiť od...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na lyžiarsky výcvik N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže byť učiteľ 1.-4. ročníka kvalifikovaný na lyžiarsky výcvik?

Podpis pod poverenie riadením N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V ZUŠ prebehlo výberové konanie, na ktoré sa nik neprihlásil. Voľné miesto vedúceho pedagogického zamestnanca bolo obsadené pedagogickým zamestnancom, ktorý je pedagógom na škole a je poverený vedúcim pedagogickým zamestnancom na obdobie 6...

Rozdiel medzi príspevkom na stravu a stravným lístkom N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme škola s vlastnou jedálňou. Väčšina zamestnancov sa stravuje, ale máme zamestnanca, ktorý má zdravotné problémy a požaduje na základe lekárskeho potvrdenia stravné lístky. Rozdiel medzi príspevkom na stravu a stravným lístkom je 0,79 €....

Vysokoškolská pedagogička - platová trieda, adaptačné vzdelávanie, prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagog...

Kvalifikačný predpoklad na miesto riaditeľky MŠ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Spĺňa záujemkyňa o funkciu riaditeľky materskej školy kvalifikačný predpoklad? (Kópia dokladu o vysokoškolskom štúdiu – diplom – študijný odbor magisterského štúdia učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - pedagogika – slovenský jazyk...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk