Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Prehľad okresov - stupne varovania s platnosťou od 10. 5. N

Autor/i: -

Epidemická situácia na Slovensku sa ďalej zlepšuje, od 10. mája je celé Slovensko na národnej úrovni v I. stupni varovania (ružovej farbe) podľa COVID AUTOMATU. V III. stupni varovania (bordovom) budú už len dva okresy, v II. stupni (červenom) bud...

Prijímanie na strednú školu bez prijímacích skúšok N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je možné prijať žiaka na štúdium na strednú školu, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelávanie, bez prijímacích skúšok do určitého priemeru, ak si to škola zadefinuje v kritériách prijímacích skúšok?

Útoky rodičov na riaditeľa školy pre protiepidemiologické opatrenia N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pri postupnom otváraní škôl v mesiacoch marec a apríl 2021 sa objavil nový spoločenský a právny fenomén. Štátna stratégia otvárania škôl je založená na postupnom návrate detí do škôl a na dodržiavaní prísnych epidemiologických požiadaviek. Opatren...

Individuálne vzdelávanie v zahraničí N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Chcela by som od Vás poradiť vo veci individuálneho vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy. Zákonný zástupca chce vzdelávať svoje dieťa v zahraničí bez účasti žiaka 2. ročníka ZŠ v školskom zariadení. Ako má postupovať kmeňová škola na...

Kvalifikovanosť učiteľa cudzieho jazyka po zmene vyhlášky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V roku 2015 sme prijali do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ ANJ na 1 stupni ZŠ pani učiteľku, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a absolvovala štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole. Postupovali sme podľa vtedy platnej vyhláš...

Vysvedčenie – vodoznakový papier N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcem sa spýtať, či odpis vysvedčenia musíme ako škola vydávať na vodoznakovom papieri, alebo či stačí len obyčajný papier s pečiatkou školy a podpisom riaditeľa školy.

Poskytnutie rekreačného poukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť za...

Prijímanie na strednú školu bez prijímacích skúšok N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je možné prijať žiaka na štúdium na strednú školu, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelávanie, bez prijímacích skúšok do určitého priemeru, ak si to škola zadefinuje v kritériách prijímacích skúšok?  

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Histriónska porucha osobnosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Histriónska porucha osobnosti sa vyznačuje preexponovanými prejavmi sebadramatizácie, teatrálnosti a prehnaným prejavovaním emócií. Pri vystupňovanom štýle je prítomná prehnaná spoločensky orientovaná emotivita s výraznou túžbou byť stredobodom po...

Zmluvy upratovačiek – doba určitá a neurčitá N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Na škole pracovala upratovačka, ktorá išla na materskú dovolenku. Na jej pracovnú pozíciu nastúpila iná (V.H.), ktorá mala pracovnú zmluvu na dobu určitú - zástup počas materskej dovolenky upratovačky (K.S.). Aj tá nastúpila po čase na materskú do...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ