Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

COVID-19 Kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19 N

Autor/i: -

Ako treba postupovať v prípade podozrenia na COVID-19? Ako požiaadať o vyšetrenie na COVID-19? Čo treba robiť, ak kontakt nastal? Kedy je nutné absolvovať test? Kedy príde SMS o výsledku vyšetrenia? Aký je priebeh domácej izolácie? Ako rozprávať s...

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú...

Prehľad dôležitých termínov v marci N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiáda...

Školský zákon a pojmy spájajúce sa s inkluzívnym vzdelávaním N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Školský zákon definoval v § 2 písm. f) a g) cieľ výchovy a vzdelávania ako cielene organizovaný komplexný proces učenia a socializácie zameraný na rozvoj žiaka v súlade s jeho predpokladmi v snahe rozvíjať jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou os...

Termíny pre prijímacie pohovory a usmernenie k prijímacím pohovorom na stredné školy N

Autor/i: -

Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

COVID-19 Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení - aktualizované 26. 2. N

Autor/i: -

Zamestnanci škôl sa prihlasujú na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie, zaslaný z ministerstva školstva.

Uznesenie vlády a prehľad okresov - stupne varovania s platnosťou od 22. 2. 2021 a od 1. 3. 2021 N

Autor/i: -

Vláda schvaľuje návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie ďalších opatrení. Predlžuje opakovane na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na území celej republiky núdzový stav.

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V našej ZUŠ bude prebiehať adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Uvádzajúci pedagógovia nie sú zamestnancami Našej ZUŠ. Aká zmluva sa má vytvoriť pre tento účel? 

Pyramída inkluzívneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Ak chceme skutočne pochopiť inkluzívne vzdelávanie potrebujeme prijať zraniteľnosť človeka a jeho limity a zároveň  sa na neho pozerať pohľadom možného rozvoja až k dosiahnutiu  sebaaktualizácie.

Fakturovanie služby školou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme špeciálnou základnou školou, ktorá sa venuje žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím. Zriaďovateľom je cirkev a právnu formu máme ako nezisková organizácia. Snažíme sa pomáhať ostatným školám, ktoré prejavia ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ