Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE - Stravné lístky všetkým zamestnancom N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme základná škola. Máme školskú jedáleň, v ktorej sa stravujú niektorí zamestnanci. Niektorí zamestnanci majú potvrdenie od odborného lekára, že sa nemôžu stravovať v školskej jedálni, týmto zamestnancom zabezpečujeme stravné lístky. Po dohode so...

Prehľad okresov - monitoring - od 26. 7. 2021 N

Autor/i: -

Celé Slovensko zostáva aj naďalej od 26. júla v zelenej farbe (stupeň monitoring) na základe Covid Automatu. Nemenia sa ani pravidlá na hraniciach.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Mobilholizmus, shopholizmus/shopnetholizmus, gambling, netgambling, webholizmus N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia potvrdzujú, že závislý vzťah si človek môže rozvinúť k rôznym veciam a činnostiam. Klasický rozmer závislosti na škodlivých látkach dnes dopĺňa celý rad nelátkových závislostí, ktoré ohrozujú zdravý vývin detí. V súčasnosti u detí a ...

Vykonanie údržby zriaďovateľom školy za úhradu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zriaďovateľ, mesto nám odmieta bezodplatne pomáhať s bežnými prevádzkovými problémami, ktoré počas prevádzky školy nastanú, aj keď ma na to zamestnancov. Jedná sa najmä o vykonanie rôznych stavebných a údržbárskych prác v menšom či väčšom rozsahu....

Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky - vzdelávanie cudzincov N

Autor/i: -

Základný rámec plnenia povinnej školskej dochádzky upravuje § 20 školského zákona. Podľa § 20 ods. 1 školského zákona povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelá...

Vyhlášky o základnej škole, materskej škole a škole v prírode N

Autor/i: -

Od 1. januára 2021 nadobudli účinnosť vyhláška č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, vyhláška, č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej...

Príplatok za nočnú prácu na dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyne na školskom internáte majú dohodu na nočnú službu, na ktorej je dohodnutá suma. Príplatok za nočnú prácu sa od 1. 1.2021 zvyšoval za 1 odpracovanú hodinu na 5,01 eur. Vzťahuje sa to aj na ich dohodu? Ak áno na akú sumu majú nárok za 1 hod...

KVALIFIKÁCIA – Vychovávateľka - škola pri zdravotníckom zariadení N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vysvetľujem si správne § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.? Môžem do školy pri zdravotníckom zariadení prijať na miesto vychovávateľky absolventku SPgŠ (1985 - 1989) - učiteľstvo pre materské školy s vyšším odborným vzdelaním špeciálna pedagogika (1996 ...

Usmernenie k organizácii letnej školy a ŠKD počas letných prázdnin N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Brutto odmena po dokončení práce v projekte N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme projekt cez Nórske fondy. Oprávnená cena výdavkov v projektovej zmluve je 1 900 eur. Zamestnankyňa, ktorá má na starosti tvorbu učebníc a pracovných zošitov v rámci projektu, je nahlásená v Sociálnej poisťovni na dohodu o vykonaní práce s nep...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ