Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa je zaradená ako začínajúci vychovávateľ. 31. januára 2023 ukončí adaptačné vzdelávanie (má vyštudovanú Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor biotechnológie; v pracovnej zmluve má podmienku doštudovať). Ako bude zaraden...

Vyplatenie dovolenky a ukončenie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa v roku 2020 išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú dovolenku a má ešte 42 dní dovolenky po prepočítaní. Je správne, keď jej preplatíme celú dovolenku, ktorú nevyčerpala, keďže ukončila pracovný pomer k 31. januáru 2023?

Hlas ako citlivý nástroj rečníka N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Hlas je človeku daný geneticky. Vyvíja sa s jeho dospievaním a starnutím. Človek sa naučil používať hlas v mnohých smeroch. Od nepamäti pestoval rôzne druhy spevu, jódlovanie, výskanie. Hlasom dokážeme napodobňovať rôzne zvuky. Nás zaujíma verbáln...

Delenie triedy na skupiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Od 1. 2. 2023 prestúpi na našu školu žiačka do 8.A triedy, čím sa navýši počet žiakov tejto triede na 18. Máme iba jednu ôsmu triedu. Musím triedu rozdeliť na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky? Je nejaká výnimka, ak je ...

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax N

Autor/i: Ing. Eva Gášparová

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. Odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je predmetom úpravy zá...

Čerpanie náhradného voľna N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa má týždenný úväzok 26 hodín, z toho 3 nadčasové učí v piatok, okrem toho nemá v piatok žiadne hodiny. V pracovnom poriadku máme  zadefinované,  že v deň, kedy nemá pedagogický zamestnanec základný úväzok, požiada o dovolenku, nie náhradné...

Zaradenie učiteľky po ukončení materskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka materskej školy začala v r. 2020 študovať na vysokej škole odbor predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika pre psychosociálne deti. Toho času je na materskej dovolenke. Keď nastúpi po materskej dovolenke, bude zaradená ako učiteľk...

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa zaradená ako začínajúci vychovávateľ ukončí 31. januára 2023 adaptačné vzdelávanie. Má vyštudovanú Technickú univerzitu v Košiciach - dobývanie ložísk, a k tomu má strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave, odbor učiteľstvo pre ...

Odmietnutie žiadosti o dovolenku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa bola 2 x na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Vrátila sa 25. augusta 2022 ako vychovávateľka. Na MD odišla v októbri 2016, vtedy už nemala ani deň dovolenky. V septembri 2022 dostala za 6 rokov 22 dní dovolenky navyše okrem ria...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované:

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?