Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2016

Grantový program - Nemčina do materských škôl

Kategória: Výzvy

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volks...

Súťaž Zelený svet

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Zaregistrovať sa do súťaže môžu na stránke zelenysvet.sazp.sk. Uzávierka súťaže je 31. marca 2016 (zelenysvet.sazp.sk).

Štandardné granty - Medzinárodný vyšehrádsky fond

Kategória: Výzvy

Medzinárodný vyšehradský fond podporí dlhodobé projekty s trvaním do 12 mesiacov v oblastiach: kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, propagácia cestovného ruchu. Termín uzávierky je do 15. 3. 2016 (visegr...

Stredoškoláci do sveta - podpora štúdijných pobytov stredoškolákov

Kategória: Výzvy

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (naj...

Sofia 2016 - esejistická súťaž pre stredoškolákov

Kategória: Výzvy

SOFIA je esejistická súťaž vo filozofii pre študentov stredných škôl, ktorú už 6. rok organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. Témou tohto roka je odpoveď na otázku: Prinesie mi úspech skutočné šťastie? Termín prihlásenia: 29. 2. 2016 (kolegium.org).

Malé granty - Medzinárodný vyšehradský fond

Kategória: Výzvy

Medzinárodný vyšehradský fond podporí krátkodobé projekty v oblastiach: kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, propagácia cestovného ruchu. Termín uzávierky do 1. 3. 2016 (visegradfund.org).

Otvorený grantový program 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila prvé kolo Otvoreného grantového programu 2016, ktorý podporuje verejnoprospešné aktivity mimovládnych organizácií z oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia. Výška podpory nie je ohran...

Štúrovo pero 2016

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR, Literárny fond, Nadácia Čisté slovo, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava, Mesto Zvolen, Internetové kníhkupectvo Martinus.sk, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Občianske spoločenstvo Štúrov ...

Nové nápady na Váhu 2016

Kategória: Výzvy

Trenčianska nadácia spolu so spoločnosťou Emerson a. s. otvorila 1. kolo grantového programu Nové nápady na Váhu 2016. Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové M...

Profesiadays aj pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Niekoľko krát do roka sa na Slovensku organizujú aktivity, ktoré svojou myšlienkou a významom dokážu dať deťom viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Jedným z miest, kde môžu žiaci zažiť a vidieť to, čo sa v knihách a na vyučovacích hodinách nepre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev