Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2020

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách s využitím digitálnych technológií a dištančných foriem výučby. Konečný termín na predloženie žiadost...

Súťaž - „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Výzvy

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvo...

U.S. Steel Košice, Karpatská nadácia - Spoločne pre región

Kategória: Výzvy

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú...

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Miestny rozvoj a inklúzia

Kategória: Výzvy

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Dátum uzatvorenia výzvy: 1. m...

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia - grantový program Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia otvárajú grantový program Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti. Uzávierka: 30. 11. 2020 (karpatskanadacia.sk).

Poštová banka - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy

Poštová banka vyhlasuje grantový program Nápad pre 3 generácie. Uzávierka: 15. 12. 2020 (pre3generacie.sk).

Nadácia Kia Motors Slovakia - Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2020

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2020, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Uzávierka: 15. 11. 2020 (nadaciakia.sk).

5. kolo súťaže Envirospektrum - Kráčaj udržateľne!

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila piate kolo fotografickej súťaže Envirospektrum. Fotografie môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl vo veku od 6 do 19 rokov do 10. 2. 2021 (ewobox.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev