Autori

Hlavná stránka

Zoznam autorov

 -

-

Mgr. Slávka Adamove

Mgr. Slávka Adamove

 personalistka a mzdárka

Mgr. Gabriela Aláčová

Mgr. Gabriela Aláčová

riaditeľka školy

Základná škola Milana Rastislava Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 

Web: http://zsstefanikalc.edupage.org/

Mgr. Igor André

Mgr. Igor André

Ambasádor programu
Teach for Slovakia

doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD.

doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD.

Pedagogická fakulta,

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD.

prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD.

Vysoká škola Dubnický technologický inštitút, s. r. o.

Katedra školskej didaktiky, Dubnica nad Váhom

Publikácie vo WK: Didaktika vysokej školy, Školské podvádzanie

PhDr. Andrea Baranovská, CSc.

PhDr. Andrea Baranovská, CSc.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda,

Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Trnava, 917 01

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborník na oblasť pracovno-právnych vzťahov v školstve

Publikácia vo WK: Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Bc. Kristián Berecz

Bc. Kristián Berecz

občianske združenie Cesta mladých

Web OZ: https://cesta-mladych.webnode.sk/

Mgr. Dušana Bieleszová

Mgr. Dušana Bieleszová

Školská mediátorka, lektorka, konzultantka. Pôsobí v redakcii školstva a vzdeávania Woltrs Kluwer SR, s. r. o., spolupracuje s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, s Asociáciou mediačných centrier a Mediačným centrom v Poprade, s Asociáciou mediátorov Slovenska, Komorou mediátorov a ďalšími inštitúciami.

Publikácie vo WK: Školská a rovesnícka mediácia, Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk