Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Efektívna pedagogická komunikácia v online priestore

Dátum: Rubrika: Výskum, prieskum, spätná väzba

MODERNIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO EDUKAČNÉHO PROCESU

Hlavným cieľom príspevku je priblížiť pohľad vysokoškolských pedagógov na využívanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v online priestore v edukačnom procese a navrhnúť odporúčania pre realizáciu efektívnej pedagogickej komunikácie v online priestore. 

Pokrok v spoločnosti je najčastejšie spájaný s rozvojom digitálnych komunikačných technológií, ktoré podporujú priebeh ľudských interakcií bez potreby fyzickej prítomnosti na rovnakom mieste. Postupné využívanie IKT sa dotýka aj oblasti komunikácie. Keďže hovoríme o rozvoji digitálnych komunikačných technológií, proces komunikácie môže prebiehať aj v online priestore. Neustály vývoj komunikačného procesu prostredníctvom využívania IKT už nie je obmedzený len na komunikáciu týkajúcu sa záujmov, záľub a voľného času jednotlivca. Online priestor postupne získava na dôležitosti aj v profesijných oblastiach, kde ľudia komunikujú každodenne. Keďže komunikácia je súčasťou aj učiteľskej profesie, sú potrebné podrobnejšie skúmania, ako sa komunikačný proces transformuje do online prostredia v procesoch edukácie.

Pedagogická komunikácia

Pedagogická komunikácia je neoddeliteľne spojená s edukačným procesom. „Proces edukácie sa vždy spája s procesom komunikácie. Vzájomná výmena informácií, sprostredkovanie učiva, navodenie učebných činností, vytváranie vzájomných vzťahov a pracovno-tvorivej atmosféry nie je možné bez komunikácie“ (Šuťáková-Ferencová-Zahatňanská, 2017, s. 11).

Komunikáciu považujeme za nevyhnutný predpoklad efektívnosti edukácie. Najčastejšie je vnímaná ako „základ medziľudských prejavov, pri ktorých ide o odovzdávanie a prijímanie informácií v konkrétnom prostredí, využívajúc vhodný komunikačný kanál a dohodnutý kód s verbálnou a/alebo neverbálnou podstatou“ (Nosková, 2019, s. 4). Podstatou realizácie komunikačného procesu je výmena informácií rôzneho charakteru medzi jednotlivcami, ktorá prebieha slovným aj mimoslovným vyjadrovaním prostredníctvom komunikačného kanálu, ktorý určuje spôsob komunikácie.

Ak hovoríme o efektivite edukácie, treba poznamenať nevyhnutnosť vzájomného dorozumievania a z neho vyplývajúceho porozumenia medzi zainteresovanými aktérmi. Komunikáciu, ktorá je súčasťou edukačného procesu, označujeme ako pedagogickú komunikáciu. Tá je charakterizovaná ako špecifický druh sociálnej komunikácie (Tomková, 2010; Bekéniová, 2015). Jej základným znakom je sprostredkovanie informácií človeku človekom (Portík-Lapšanská, 2012). Sociálna komunikácia zároveň vyjadruje „prijímanie a odovzdávanie informácií v sociálnom styku“ (Hasajová-Porubčanová-Bilčík, 2020, s. 10). Predpokladom uskutočňovania pedagogickej komunikácie je kontakt medzi učiteľom a edukovanou osobou. Ide o sociálny kontakt, preto je pedagogická komunikácia druhom sociálnej komunikácie.

Špecifikovanie základných zložiek pedagogickej komunikácie v porovnaní s komunikáciou vo všeobecnosti môžeme znázorniť nasledujúcim spôsobom.

Tabuľka: Základné zložky procesu komunikácie a základné zložky procesu pedagogickej komunikácie

Základné zložky procesu komunikácie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk