Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Protidrogová prevencia

Príklady aktivít špecifickej a nešpecifickej prevencie vzniku drogových závislostí

V základných školách a v stredných školách sa primárna prevencia drogových závislostí môže realizovať rôznymi formami. Koordinátor prevencie alebo školský sociálny pedagóg môže v rámci prevencie aplikovať u žiakov rôzne hry a aktivity. Uvádzame pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk