Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Dopravná výchova

Vybrané metodiky dopravnej výchovy

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať aj celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí. Ponúkame vybrané ak...

Hrové edukačné aktivity - Dopravná výchova

Hra je pre dieťa predškolského veku významnou činnosťou. Spravidla je charakterizovaná ako jeho hlavná činnosť. Jej spontánnosťou, symbolickosťou, ale aj prvkami fantastickosti sa vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Podstat...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk