Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2021

Nadácia pre deti Slovenska - Program rozvoja životných zručností

Kategória: Výzvy

Program je zameraný na rozvoj zručností pedagógov základných a stredných škôl, odborných zamestnancov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi. Uzávierka: 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Pontis - Podpora projektov pre deti pri návrate do škôl

Kategória: Výzvy

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie a posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania. Uzávierka: do 21. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Svet Plastelíny - výzva pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory.

Kategória: Výzvy

Organizácia Svet Platelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory "JAR 2021". Uzávierka: do 31. marca 2021 (svetplasteliny.sk).

Fond na podporu umenia 7/2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility. Uzávierka: do 22. 3. 2021 (grantexperkt.sk).

Program obnovy dediny 2021

Kategória: Výzvy

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikáci...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania 2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná  na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. Uzávierka: 8. 3. 2021 (grantexpert.sk).

JUNIOR INTERNET – Tvoj odrazový mostík do online sveta

Kategória: Výzvy

AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorých doménou je tvorba v online priestore. Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu autori do 15. marca 2021...

Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Konečný termín na predloženie žiadostí o rozv...

Nadácia Kia Motors Slovakia - Šport v regióne 2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2021, ktorý je zameraný na rozvoj športu v Žilinskom kraji, a určený prednostne pre deti a mládež do 18 rokov, seniorov a ľud...

Nitrianska komunitná nadácia otvára výzvu INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2021

Kategória: Výzvy

Program je zameraný na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Uzávierka: 9. 4. 2021 (nkn.sk).

Nadácia VÚB vyhlasuje zamestnanecký grantový program

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi. Uzávierka: 15. 2. 2021 (nadaciavub.sk).

Fond na podporu umenia 6/2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility. Uzávierka: 1. 3. 2021 (grantexpert).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev