Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vyhlášky

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie...

Novela vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Novela vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie – vyhláška č. 342/2023 Z. z.  Prvým septembrom došlo k zmene a doplneniu vyhlášky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie. Cieľom zmien a doplnení je predovšetkým zosúladenie z...

Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška č. 343/2023 Z. z. Posledná a zatiaľ jediná novela vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania re...

Novela vyhlášky o základnej školy (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška č. 344/2023 Z. z Cieľom poslednej novely vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole bola úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania N

Autor/i: -

UPOZORNENIE: Od 1. septembra 2023 došlo k novele vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania – vyhláškou č. 343/2023 Z. z. PRÍSPEVOK K TÉME: Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre...

Novela vyhlášky o materskej škole (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

K novelizácii vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole došlo vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z. od septembra 2023. Cieľom úpravy bolo predovšetkým zosúladenie znenia vyhlášky č. 541/2021 Z. z. so zákonom č. 1...

Zmeny vyhlášok od 1. septembra 2023 N

Autor/i: -

Zmeny sa týkajú vyhlášky o základnej školy, vyhlášky o o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, vyhlášky vyhlášky o materskej škole, vy...

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole N

Autor/i: -

UPOZORNENIE: Novela vyhlášky vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole (vyhláškou č. 344/2023 Z. z.) - účinnosť vyhlášky č. 344/2023 Z. z. je delená, keďže vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2023, s výnimkou čl. I § 4 ods. 2 a 4 v bode 5,...

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch N

Autor/i: -

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch je účinná od 1. 9. 2023.

Výška náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice - vyhláška č. 527/2021 Z. z. N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ