Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2016

9/2016

Zákon o e-Governmente

Ing. Erika Kusyová JUDr. Ivana Gajdošíková

Na Slovensku od 1. novembra 2013 platí zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov čiže "zákon o e-Governmente". Government – po ang...

Analýza prípadu: Ustanovenie zástupcu riaditeľa školy

Ing. Jarmila Belešová

Pracovno-právne vzťahy Pracujem ako zástupca riaditeľky na strednej škole, na ktorej som odpracoval sedem rokov. Do funkcie som bol menovaný predchádzajúcim riaditeľom v súlade so zákonom č. 317/20...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk