Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - August 2023

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom (31.10.)

Kategória: Výzvy

Ukrajinskí žiaci, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci. Uzávierka: 31. 10. (ukrajin...

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (29.9.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestna...

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (16. 10.)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú...

Nadácia NBS - Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti (2. 10.)

Kategória: Výzvy

Realizácia podujatí a krátkodobých aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a na spoluprácu v tejto oblasti. Uzávierka: 2. 10. 2023 (nadacianbs.sk/granty).

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám (12. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na podporu regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám. Uzávierka: 12. 9. 2023 (minedu.sk).

Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny (12. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na podporu výučby materinského jazyka národnostnej menšiny. Uzávierka: 12. 9. (minedu.sk).

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné mo...

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacit...

Svet Plastelíny - 2023 "jeseň" (30. 9.)

Kategória: Výzvy

Svet Plastelíny vyhlasuje Projektové výzvy pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory! Termín na predkladanie ponúk: do 30. 9. 2023 (svetplasteliny.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk