Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2014

2/2014

Školské úrazy - registrácia, evidencia a odškodňovanie

RNDr. Miroslava Kordošová

S každým školským rokom sú spojené mnohé aktivity a činnosti, ktorými sa žiaci a študenti zaoberajú na svojich pracoviskách – v školských triedach, telocvičniach či laboratóriách. Z toho dôvodu je ...

Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy

Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzde...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk