Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2014 Vydanie 2/2014

Finančné riadenie škôl a školských zariadení (2.)

Na začiatku kalendárneho roka školy a školské zariadenia dostávajú od zriaďovateľov rozpis schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Súčasťou schváleného rozpočtu škôl a školských zariadení sú okrem prostriedkov štátneho rozpočtu aj prostriedky rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať práve problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Ďalšie články zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Financovanie regionálneho školstva

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

 • Normatívne prostriedky

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V súlade s platnou legislatívou a princípmi financovania regionálneho školstva sa zo štátneho rozpočtu školám, školským zariadeniam a iným právnickým a fyzickým osobám (napr. dotácie) poskytujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.

 • Nenormatívne prostriedky

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu určuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). Zo štátneho rozpočtu  (ŠR) sa okrem normatívnych finančných prostriedkov poskytujú aj  nenormatívne finančné prostriedky.

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk