Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Mgr. Jarmila Braunová

manažérka projektov pre školstvo,

odborníčka na výchovu a vzdelávanie, lektorka

Počet článkov autora: 4

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (2.)

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

 

Príspevky v diskusii: 0

Model sebahodnotenia práce školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Jarmila Braunová Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 7/2013 Ročník: 2013

Národný projekt Štátnej školskej inšpekcie - Model sebahodnotenia práce školy -  „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ je názov národného projektu, ktorý realizuje Štátna školská inšpekcia od roku 2009 a v septembri 2013 ho ukončí. 

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2011/2012

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii ju hlavný školský inšpektor predkladá ministrovi školstva SR do konca novembra 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk