Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jarmila Braunová

manažérka projektov pre školstvo, odborníčka na výchovu a vzdelávanie, lektorka

Počet článkov autora: 4


Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzde...

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (2.)

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzde...

Model sebahodnotenia práce školy

Národný projekt Štátnej školskej inšpekcie - Model sebahodnotenia práce školy -  „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ je názov národného projektu, ktorý realizuje Štátna školská inšpekcia od roku 200...

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2011/2012

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii ju h...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály