Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2024-2026

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pripomienkovanie je možné do termínu 7. marca 2024 do 16:00 hod.

Národný projekt „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ sa naplno rozbieha

Kategória: Aktuality Autor/i: NIVAM

Tlačová správa, 27. 2. 2024 Ako budovať trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania? Na túto výzvu sa zameriava nový Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy; (DiTEdu). Na základe výskumu priamo v školá...

INEKO - Nové rebríčky škôl podľa výsledkov ich žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy zverejnil nové rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. V aktualizovanom rebríčku základných škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Berno...

Týždeň slovenských knižníc - 4. až 9. marca 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: snk.sk

Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie. Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 4. až 9. marca 2024.

Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky preto v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV vytvoril prognózu počtu žiakov a učiteľov na úrovni okresov s využitím mikrosimulačného nástroja.

Pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Rada vlády  ako poradný, koordinačný a odborný orgán vlády SR pre oblasť prevencie kriminality rozhodla o zriadení pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov. Zriadenie pracovnej skupiny sa realizuje z dôvodu aktuálnej situácie a spoločenských h...

Výkaz o školskej a akademickej knižnici (28. 2.)

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Do 28. 2. 2024 je potrebné doručiť Výkaz o školskej a akademickej knižnici RÚŠS v sídle kraja prostredníctvom web aplikácie.

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 9/2023 Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2023 schválila zákon č. 182/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorýc...

Implementácia nového kurikula - podpora v školskom roku 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

MŠVVaM spolu s NIVaM a RCPU zadefinovali spoluprácu so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri implementácii nového kurikula pre školský rok 2024/2025. Využijú pritom skúsenosti získané zo spolupráce s 39 prvými školami.

Vláda SR schválila Štatút Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Štatút podrobnejšie upravuje úlohy a zásady činnosti, ktoré sú záväzné pre organizačný poriadok ministerstva.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk