Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2024 (11. 11. - 17. 11.)

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (uzávierka 4. 10. 2024) Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl o vedu a techniku formou vytvorenia fotografi...

Medzinárodná vedecká konferencia „Mediácia a multidisciplinarita ako kľúč k harmonickým riešeniam konfliktov"

Kategória: Aktuality Autor/i: mediacia.sk

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu  Mediácia a multidisciplinarita ako kľúč k harmonickým riešeniam konfliktov. Konferen...

Intelektuálna vytrvalosť a intelektuálna lenivosť

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Vyberáme z časopisu Didaktika č. 4/2024 Človek má jedinečnú schopnosť učiť sa, reflektovať spoznané, flexibilne sa prispôsobovať životným podmienkam a ovplyvňovať kvalitu svojho života. Je to neustály intelektuálny boj hlavne vtedy, keď je učenie...

Významný nárast podaní na Úrad komisára pre deti v prvom polroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: komisarpredeti.sk

Úrad komisára pre deti zaznamenal výrazný nárast počtu podnetov v prvom polroku 2024. 

Sprievodca školským rokom 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sprievodcu školským rokom 2024/2025 schválil minister školstva dňa 22. 5. 2024. Organizačné pokyny na školský rok 2024/2025 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2024. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázd...

Zmena vyhlášky o strednej škole - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole je v medzirezortnom pripomienovaní.

Sociálna poisťovňa radí pri problémoch s potvrdením ošetrovného počas leta

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív: Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych...

Aktuálne - Didaktika č. 4/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcie

Pravidlá v tíme V snahe o vynikajúcu kvalitu a efektivitu pracovných procesov v školskom prostredí je dôležité aj nastavenie pravidiel. Pravidlá nám poskytujú pevný základ a štruktúru pre každodenné činnosti. Keď si uvedomíme, aký dôležitý vplyv m...

Informácie k septembrovému opravnému a náhradnému termínu maturity

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Septembrový opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže. 

NOVÉ TÉMY v aplikácii Dotazníky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V aplikácii DOTAZNÍKY sme pridali 6 nových dotazníkov. Aplikácia DOTAZNÍKY skráti čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. Prostredníctvom aplikácie rýchlo a jednoducho odošlete link na vopred pripravený dotazník cieľovej skupine. Aplik...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov