Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2023

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V roku 2023 je výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 150 eur.

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2023. 

Verejné pripomienkovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu projektu: „Digitálna infraštruktúra škôl" a projektovú dokumentáciu pre projekt s názvom „Digitálne vybavenie škôl“.

Aktuálne - Didaktika č. 1/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jednoduché otázky „Je väčšia zábava rozprávať sa s niekým, kto nepoužíva dlhé komplikované slová. Namiesto toho používa krátke a jednoduché, napríklad: Čo si dáme na obed?“ z rozprávky Medvedík Pú Nadviazať kontakt s človekom, ktorého ako metodici...

Archív Didaktiky - Kariérové rozhodovanie žiakov so ŠVVP

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor, archív Didaktika

Odborný časopis Didaktika monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja, prezentácie a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby, je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučo...

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň si pripomíname utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dňa 27. januára 1945 bol oslobodený nacistický kon...

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa us...

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. 

Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania  mládeže ponúka prehľadné spracovanie témy finančnej gramotnosti pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. 

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad Slovenskej republiky

K 30. septembru 2022 mala Slovenská republika 5 431 344 obyvateľov. V 3. štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 14 193 živých detí a zomrelo 13 757 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak predstavoval 436 osôb.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov