Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2023

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V roku 2023 je výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 150 eur.

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2023. 

Aktuálne - Didaktika č. 1/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jednoduché otázky „Je väčšia zábava rozprávať sa s niekým, kto nepoužíva dlhé komplikované slová. Namiesto toho používa krátke a jednoduché, napríklad: Čo si dáme na obed?“ z rozprávky Medvedík Pú Nadviazať kontakt s človekom, ktorého ako metodici...

Archív Didaktiky - Kariérové rozhodovanie žiakov so ŠVVP

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor, archív Didaktika

Odborný časopis Didaktika monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja, prezentácie a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby, je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučo...

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň si pripomíname utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dňa 27. januára 1945 bol oslobodený nacistický kon...

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa us...

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. 

Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania  mládeže ponúka prehľadné spracovanie témy finančnej gramotnosti pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. 

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad Slovenskej republiky

K 30. septembru 2022 mala Slovenská republika 5 431 344 obyvateľov. V 3. štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 14 193 živých detí a zomrelo 13 757 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak predstavoval 436 osôb.

Vojna na Ukrajine: poskytovanie dočasného útočiska sa predĺži

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov