Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2017

Prezident SR poveril riadením rezortu školstva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú

Kategória: Aktuality

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal dnes (štvrtok 31. augusta) demisiu ministra školstva Petra Plavčana a určil ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú za členku vlády SR, ktorá bude s účinnosťou k 1. septembru 2017 spravovať veci ministra školstva.

Manažment školy č.7-8/2017

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu sťažností v školách a školských zariadeniac, rozoberáme prípravu metodické dňa pedagogických zamestnancov. Ponúkneme návod zapojenia sa školy do projektu Erazmus+. Informujeme o prepojení formálneho a neformálneho vzdelávania a upozorňujeme na možnosť zriadenia žiackej školskej rady, ktorú priniesla nová legislatíva. Nechýba ani prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení. 

Zľava 25 % na uvedené publikácie

Kategória: Aktuality

Využite zľavy až 25 % na uvedené publikácie. 

 

Najskôr treba zvážiť uplatniteľnosť na trhu práce, až potom školu

Kategória: Aktuality

Dnes zamestnávatelia požadujú od nových zamestnancov odborné, špecifické vzdelanie. Je to trend, ktorý bude pokračovať. Aj preto by mali absolventi stredných škôl zvyšovať svoje šance uplatniť sa na trhu práce získavaním skúseností a zručností už počas školy aj napríklad prostredníctvom duálneho vzdelávania, hovorí personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti. 

Vyhlásenie Rady zväzu

Kategória: Aktuality

Rada zväzu na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. augusta 2017 prijala nasledovné vyhlásenie.

Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku.

Zmeny pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Novela školského zákona zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony priniesla s účinnosťou od 1.septembra 2017  zmenu pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský

Kategória: Aktuality

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský

Návrh poslankyne NR SR Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol doručený do NR SR.

Reforma stojí. Učiace sa Slovensko čaká na nového ministra

Kategória: Aktuality

Vyhodnotili takmer štyritisíc podnetov, postupne zapracúvajú tie, ktoré považujú za opodstatnené, a najmä - čakajú na nového ministra alebo novú ministerku. Školská reforma Učiace sa Slovensko, ktorá určuje, kam sa má v najbližších desiatich rokoch posúvať slovenské školstvo, sa mala na vládny stôl dostať už koncom augusta. 

Prehľad zvyšovania platov v regionálnom a vysokom školstve v rokoch 2002 až 2017

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka prehľad zvyšovania platov v regionálnom a vysokom školstve v rokoch 2002 až 2017.

Zmeny v normatívnom financovaní regionálneho školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Financovanie regionálneho školstva je legislatívne upravené zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v ktorom sa ustanovuje:

  • financovanie základných škôl, stredných škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení zriadených okresnými úradmi v sídle kraja,
  • poskytovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách, príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl a dotácií.

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

Kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 mil. kusov nových učebníc bolo investovaných 3,74 mil. eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii. Zástupcovia MŠVVaŠ SR informovali o nákupe a časovom dodaní učebníc osobne aj priamo jednotlivých členov Združenia základných škôl Slovenska. 

Schválený alternatívny vzdelávací program na úrovni ŠVP - novela zákona doručená do NR SR

Kategória: Aktuality

Postavenie schváleného alternatívneho vzdelávacieho programu na úroveň ŠVP, zavedenie mechanizmu spolupôsobenia ŠŠI, ŠPÚ a NÚCEM, zapracovanie environmentálnej výchovy do vzdelávacích programov

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bol doručený do parlamentu. 

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu. Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené finančné príspevky pre jednotlivé školy na osobné náklady asistentov učiteľa aj na obdobie 9. - 12. 2017 - aktualizované údaje 4. 7. 2017.

M. Božík: Počítačové hry môžu dať deťom veľa dobrého, môžu byť pre ich vývin užitočné. Pomôcť však musia rodičia

Kategória: Aktuality

MICHAL BOŽÍK je vyštudovaný psychológ. Po absolvovaní vysokej školy strávil 2 roky v programe Teach for Slovakia ako učiteľ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho vášňou už počas štúdia psychológie boli počítačové hry, a preto sa im venoval intenzívnejšie. Po svojej učiteľskej skúsenosti viedli jeho kroky do firmy PIXEL FEDERATION, ktorá vyvíja počítačové hry. Zaoberá sa psychologickými aspektmi hrania videohier, ako aj vzťahom medzi videohrami a vzdelávaním. Je manažérom webu Vlcata.sk, ktorý prináša rôzne informácie o počítačových hrách a ich pozitívach pri vývoji detí.

Ľuďom s maturitou berú prácu vysokoškoláci

Kategória: Aktuality

Trh práce sa v súčasnosti stále rozrastá. Pracovné príležitosti však nepribúdajú pre všetky skupiny uchádzačov rovnako. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk ukazujú, že počet pracovných miest s minimálnou požiadavkou stredoškolského vzdelania stúpa omnoho rýchlejšie ako množstvo pozícií, na ktoré treba vysokoškolský titul.

K materským školám sa v zápase o inklúziu pridali rodičia a odborníci

Kategória: Aktuality

Spoločne požiadali poslancov, aby zasiahli. K nesúhlasnému stanovisku organizácií pedagógov materských škôl k vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré chce ministerstvo školstva uviesť do praxe od 1. septembra 2017, savyjadrili aj rodičia a odborníci z organizácií Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, InkluCiTy a Matias.

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov - školský rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum zverejnilo zoznam akreditovaných vzdelávacích programov na školský rok 2017/2018. 

Prehľad termínov

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad dôleťitých termínov súvisiacich s povinnosťami manažmentu škôl a pedagogických a odborných zamestnancov k začiatku nového školského roka 2017/2018, prehľad termínov administrácie vzdelávacích poukazov, termínov školských prázdnin a termíny súvisiace s organizáciou nového školského roka.

Pedagogická legenda profesor Milan Hejný: Aby deti napredovali, treba učiť inak, než doteraz!

Kategória: Aktuality

Profesor Milan Hejný (80) patrí medzi matematické a pedagogické legendy. Jeho rukami prešli tisícky budúcich matematikov na Slovensku a v Česku, a jeho metóda učenia bude raz možno všade.

Prehľad zmien v legislatíve

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad niektorých zmien legislatívnych predpisov, ktoré treba zohľadniť už v školskom roku 2017/2018. Ide najmä o zákon č. 182/2017 Z.z., zákon č. 177/2017 Z.z., vyhlášky č. 185/2017 Z.z. a vyhlášky č. 186/2017 Z. z. Pribudli aj smernice, usmernenia, dodatky a pokyny. Pre zariadenia školského stravovania je kľúčové Nariadenie vlády č. 189/2017 Z.z.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk