Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2019

Podujatie - Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu

Kategória: Aktuality

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu pripravilo podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

Rekreačné poukazy

Kategória: Aktuality

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku absolvovali niekoľko rokovaní na Ministerstve financií SR a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšení finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie pre zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl. 

Novela školského zákona - zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Ponúkame odporúčania k efektívnej komunikácii a k prijímaniu spätnej väzby. Upozorňujeme aj na porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení učiteľov. V aktuálnej téme inklúzie kladieme otázku, či je inklúzia inklúziou a ponúkame aj článok, ktorý sa venuje príspevkom na rekreáciu zamestnancom školstva.

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 102/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vyšla v Zbierke zákonov.

Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v dňoch 10. 6. – 14. 6. 2019 funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Výsledky T9 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky žiakov v T9-2019 v elektronickej podobe získajú ZŠ aj SŠ (pre účely prijímacieho konania) 30. apríla 2019.

Vyučovanie finančnej gramotnosti v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií vyraďuje zo svojich fondov. V prípade záujmu o vyradené knihy treba poslať e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  26. apríla 2019.

Veľká noc 2019

Kategória: Aktuality

Veľkonočné prázdniny

Kategória: Aktuality

Veľkonočné prázdniny začnú 18. apríla 2019.

Zrušenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z Riadenia školy

Je možné aby zriaďovateľ školy, okresný úrad, zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že predseda rady školy nedal hlasovať  o návrhu uznesenia na vymenovanie kandidáta na miesto riaditeľa?

Pozvánka na konferenciu o M. R. Štefánikovi

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Odbor archívov a registratúr MV SR  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika organizuje dvojdňovú archívno-historickú konferenciu Veľký malý muž Milan Rastislav Štefánik spojenú s výstavou Veľký malý muž Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Slovenského národného archívu.

Konferencia - Sú základné zručnosti témou pre Slovensko?

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR pozýva na konferenciu Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? 

Funkčné inovačné vzdelávanie - pobytové

Kategória: Aktuality

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ponúka pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov v termíne od 10.júna do 14. júna 2019 v Modre.

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje.

Deň narcisov 2019

Kategória: Aktuality

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou.

V sociálnom poistení sa rátajú všetky kalendárne dni, nielen pracovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri všetkých lehotách v sociálnom poistení sa do úvahy berú všetky kalendárne dni, nielen pracovné. Práve k tejto téme smerujú časté otázky poistencov.

Odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vás pozýva na odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania, ktorý  vám bude prezentovať PaedDr. Renáta Wolfová, špeciálna pedagogička, lektorka vzdelávacích kurzov z Dyscentrum Praha.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk