Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2019

Podujatie - Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu

Kategória: Aktuality

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu pripravilo podujatie s názvom Kam po skončení zák...

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

Rekreačné poukazy

Kategória: Aktuality

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku absolvovali niekoľko rokovaní na Ministerstve financií SR a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšení finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie pre zam...

Novela školského zákona - zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa men...

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Po...

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 102/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vyšla v Zbierke zákonov.

Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v dňoch 10. 6. – 14. 6. 2019 funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Výsledky T9 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky žiakov v T9-2019 v elektronickej podobe získajú ZŠ aj SŠ (pre účely prijímacieho konania) 30. apríla 2019.

Vyučovanie finančnej gramotnosti v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií vyraďuje zo svojich fondov. V prípade záujmu o vyradené knihy treba poslať e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  26. apríla 2019.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov